Pháp Chế

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CPTPPThứ Hai, 03/06/2019Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022
CPTPPThứ Hai, 03/06/2019Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
CPTPPThứ Hai, 03/06/2019Các nguồn tham khảo thông tin về Hiệp định CPTPP
CPTPPThứ Hai, 03/06/2019Các nguồn tham khảo thông tin về Hiệp định CPTPP
CPTPPThứ Hai, 03/06/2019Văn kiện Hiệp định CPTPP và các Tóm tắt
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA)Thứ Hai, 03/06/2019Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc
Việt Nam - Nhật Bản (EPA)Thứ Hai, 03/06/2019Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA)Thứ Hai, 03/06/2019Hồ sơ thị trường New Zealand
Việt Nam - Nhật Bản (EPA)Thứ Hai, 03/06/2019Tóm tắt cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản (EPA)
ASEAN - Úc / New Zealand (AANZFTA)Thứ Hai, 03/06/2019Hồ sơ thị trường Australia
A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads