For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

Giải pháp cho doanh nghiệp dệt may Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ FTA

Muốn nâng cao thị phần hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới và đem lại nhiều lợi nhuận hơn, các doanh nghiệp Việt Nam cần biết cách để tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan mà các FTA mang lại. Dệt may được xem là một trong những ngành được hưởng …