VYP top

[VCOSA] MỜI THAM DỰ HỘI THẢO COTTON BRAZIL OUTLOOK 2022

Thứ Sáu, 11/11/2022
Tiếp nối thành công của sự kiện Triển vọng Bông Brazil lần thứ nhất năm 2021 (gọi là Cotton Brazil Outlook 2021), chúng tôi rất vinh dự được mời Quý Doanh nghiệp tham dự Cotton Brazil Outlook 2022. Chương trình được tổ chức bởi ABRAPA (Hiệp hội Người trồng bông Brazil), phối hợp cùng với …

Liên quan đến việc nhập khẩu bông của các doanh nghiệp sợi Việt Nam và vấn đề bất hợp lý trong giao dịch thương mại nhập khẩu bông

Thứ Sáu, 28/10/2022
Trả lời công văn số 600/XNK-CN, ngày 07/10/2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương Liên quan đến việc nhập khẩu bông của các doanh nghiệp sợi Việt Nam và vấn đề bất hợp lý trong giao dịch thương mại nhập khẩu bông, theo thông tin nêu tại công văn số 600/XNK-CN, ngày 07/10/2022 …

Tin Chuyên Ngành

Tin Sự Kiện

Hoạt Động VCOSA

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads