Banner A1.1 Banner A1.0

Ngành Bông - Sợi Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại

Thứ Sáu, 07/01/2022
Ngày thứ Năm, 06/01/2022, Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam VCOSA đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp Hành (BCH) – Tổng kết hoạt động năm 2021 dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng ZOOM với sự tham dự của đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ngành bông sợi Việt Nam và hội …

[Họp Ban Chấp hành VCOSA] – Tổng kết Ngành Bông - Sợi Việt Nam 2021

Thứ Năm, 30/12/2021
Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam VCOSA sẽ tổ chức cuộc họp Ban Chấp Hành (BCH) tổng kết hoạt động năm 2021 dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng ZOOM với sự tham dự của đại diện các hội viên, doanh nghiệp ngành bông sợi Việt Nam vào thứ Năm, 06/01/2022 lúc 14:00 – …

Tin Chuyên Ngành

Tin Sự Kiện

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads