VYP top

Xuất khẩu bông của Mỹ giảm mạnh trong tháng 7 năm 2022

Pic: Shutterstock.com
Ảnh: Shutterstock.com

Xuất khẩu bông của Mỹ giảm mạnh xuống còn 28,362 triệu USD vào tháng 7 năm 2022 so với 1.062,592 triệu USD vào tháng 6 năm 2022. Vụ mùa bông mới bắt đầu ở nước này từ tháng 8 và xuất khẩu đã giảm mạnh trong tháng cuối cùng của vụ trước đó 2021-22. Tuy nhiên, nước này đã xuất khẩu một khối lượng lớn bông trong những tháng trước đó.

Nước này đã xuất khẩu một lượng lớn bông cho đến tháng 6 năm 2022 do sự khan hiếm của sợi tự nhiên và giá tăng vọt. Do đó, xuất khẩu bông đã hết trong tháng cuối cùng của vụ trước. Theo công cụ phân tích thị trường TexPro của Fibre2Fashion, xuất khẩu bông là 1.162,222 triệu USD trong tháng 5, 1.104,972 triệu USD vào tháng 4, 1.112,802 triệu USD vào tháng 3 và 919,778 triệu USD vào tháng 2 năm 2022.

Theo quý, các lô hàng bông của Mỹ đã tăng lên 3,328 tỷ USD trong quý 2 năm nay từ 2,820 tỷ USD trong quý đầu tiên. Xuất khẩu giảm xuống 1,002 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái từ 1,254 tỷ USD trong quý 3 năm 2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu bông đạt 1,972 tỷ USD trong quý 2 năm ngoái.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới kiếm được 6-7 tỷ USD hàng năm từ xuất khẩu bông. Quốc gia này đã thu về 5,156 tỷ USD vào năm 2021, 6,321 tỷ USD vào năm 2020, 6,608 tỷ USD vào năm 2019 và 7,088 tỷ USD vào năm 2018 từ các lô hàng bông.

Nguồn: Fibre2Fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads