For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

RỘNG CỬA THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TỪ EU

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU vào Việt Nam dù còn khiêm tốn, nhưng cánh cửa đang rộng mở, bởi không chỉ doanh nghiệp EU mong muốn, mà Chính phủ Việt Nam cũng đang lên kế hoạch thu hút nhiều hơn vốn đầu tư từ đối tác quan trọng này. Cánh cửa …