For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

VFTA và ngành dệt may, giày dép Việt Nam

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành dệt may, giày dép Việt Nam.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV