Texfuture 2023 CCI - 2023

VFTA và ngành dệt may, giày dép Việt Nam

Cuốn booklet này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính về các cam kết trong EVFTA và tác động đến ngành dệt may, giày dép Việt Nam.

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads