For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM NĂM 2023

Hà Nội, 16.12.2023 | HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM NĂM 2023 ? Ngày 16/12, ông Nguyễn An Toàn – Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 do Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) tổ chức với chủ …

CÔNG NGHIỆP 4.0: LAO ĐỘNG DỆT MAY SẼ ‘RA ĐƯỜNG’?

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra làn sóng lo lắng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp dệt may Theo Tổ chức Lao động quốc tế, 86% lao động dệt may Việt Nam bị tác động nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ ra đường ngay lập tức. Lo rơi …