Web VYP ECV 8th 2022

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

THƯ MỜI THAM DỰ

HỌP BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ban Tổ chức VCOSA trân trọng kính mời:

Ban Lãnh đạo – Quý Doanh nghiệp

đến tham dự:

CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH

SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

vào lúc 09:00 – 11:00, thứ , ngày 14/07/2021

* Quý đại biểu tham dự họp trực tuyến qua Zoom Meeting bằng đường link: https://bit.ly/3hbePPb

(Meeting ID: 858 3286 4509 – Passcode: 140721)

* Đăng ký tham dự trước 17:00, ngày 12/07/2021 tại đây: https://bit.ly/3hrlxzn

Sự tham gia của Quý Đại biểu sẽ góp phần thành công cho chương trình.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Đại biểu tại cuộc họp.

Trân trọng kính mời.

Chi tiết xem tại đây

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads