For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CỦA HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) trân trọng thông báo kể từ ngày 20/3/2023 VCOSA chuyển trụ sở về địa chỉ mới như sau

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV