For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Tại sao chưa có trang thông tin chuyên sâu về dệt may?

 Để có một trang thông tin chuyên sâu về dệt may, điều kiện cần bao gồm:

(1) Kinh phí để thiết lập và quản trị vận hành trang thông tin,

(2) Thông tin chuyên sâu: Hệ thống các văn bản tài liệu từ Chính phủ, ban bộ ngành

(3) Chuyên gia trong ngành

(4) Đối tượng để truyền tải thông tin

         Ngoài ra, điều kiện đủ để trang thông tin vận hành một cách có hiệu quả cần có:

(1) Nội dung phải đầy đủ, bao quát được ngành dệt may, cập nhập thường xuyên, truyền tải thông tin cần thiết, hấp dẫn đối với người đọc.

(2) Không chỉ để truyền tải thông tin một chiều, hệ thống cần được xây dựng để có thể trao đổi đa chiều, các đối tượng tham gia có thể tương tác, đối thoại.

Vì những điều kiện trên, nên những cá nhân/tổ chức đủ khả năng xây dựng và vận hành trang thông tin chuyên sâu về dệt may bị hạn chế, bao gồm: Hiệp hội, doanh nghiệp lớn trong ngành, báo chí. Tuy nhiên, các trang thông tin của doanh nghiệp dệt may chủ yếu vẫn vì mục đích thương mại, quảng bá sản phẩm. Các trang báo chí chỉ cung cấp các thông tin. Như vậy, hiệp hội là tổ chức phù hợp nhất để vận hành một trang thông tin chuyên sâu về dệt may khi hội tụ đầy đủ các điều kiện cần và đủ như trên.

Nguồn : VCOSA

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV