For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

DOANH NGHIỆP DỆT MAY TÌM ĐƯỜNG ‘CHINH PHỤC’ THỊ TRƯỜNG MỸ

  Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu chiếm hơn 40% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may tiếp tục được các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng mọi ngả để “chinh phục”, nhằm đưa giá trị xuất khẩu vượt 12,5 tỷ USD trong cả năm nay. Hơn 20 doanh nghiệp dệt may …