VYP top

Giá xơ và sợi Viscose

Giá poly-viscose giảm mạnh, do giá PSF giảm đáng kể.

Nguồn: Emergingtextiles