Texfuture 2023 CCI - 2023

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 27/02 ~ 03/03/2023

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Giá bông Brazil tháng 2 ổn định dù sắp vào vụ thu hoạch

Mặc dù đang trong thời kỳ thu hoạch xen kẽ ở Brazil, nhưng giá bông không biến động trong tháng Hai. Theo chỉ số CEPEA/ESALQ, giá bông chỉ giảm 1,5% trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2, đóng cửa ở mức 5,1750 BRL/pound vào ngày 28 tháng 2.

Thị trường bông trong nước bị ảnh hưởng bởi biến động nhẹ của đồng đô la Mỹ và giá nước ngoài. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đại lý về giá và chất lượng của các lô hàng có sẵn đã giúp giữ giá ổn định trên thị trường giao ngay trong nước, Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về Kinh tế Ứng dụng São Paulo (CEPEA) cho biết trong báo cáo hai tuần một lần mới nhất về thị trường bông Brazil.

Các nhà chế biến bông đã thận trọng trong việc mua bông vào tháng 2 do doanh số bán hàng thành phẩm kém. Nông dân cũng đang để mắt đến vụ thu hoạch vì mưa quá nhiều ở một số vùng đã làm chậm quá trình thu hoạch đậu tương và trồng vụ bông thứ hai. Điều này đã khiến nhiều nông dân rời khỏi thị trường giao ngay.

Mức trung bình hàng tháng của chỉ số CEPEA/ESALQ trong tháng 2 là 5,2389 BRL/pound, thấp hơn 1,7% so với tháng 1 năm 2023 và thấp hơn 27% về giá trị thực so với năm trước.

Các đại lý hiện đang cố gắng chốt các giao dịch cho cả hai vụ mùa 2021-22 và 2022-23, với giá dựa trên Chỉ số CEPEA/ESALQ và trên các hợp đồng tại ICE Futures (New York). Đối với xuất khẩu, các đại lý đã quan tâm đến các giao dịch cho niên vụ 2023-2024.

Theo Hiệp hội những người trồng bông Brazil (ABRAPA), việc gieo trồng vụ bông Brazil niên vụ 2022-2023 đã gần hoàn tất. Tính đến ngày 23/2 đã thực hiện được 99,5% diện tích dự kiến.

Cotton Outlook đã công bố một báo cáo vào ngày 24 tháng 2, ước tính sản lượng bông toàn cầu niên vụ 2023-24 là 25,398 triệu tấn, cao hơn 2% so với con số dự kiến ​​là 24,892 triệu tấn cho niên vụ 2022-23. Mặt khác, mức tiêu thụ bông toàn cầu ước tính thấp hơn 3,6% ở mức 24,553 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024.

Tại Brazil, sản lượng bông niên vụ 2023-2024 được dự báo là 2,8 triệu tấn, thấp hơn 3,4% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, tiêu thụ nội địa dự kiến ​​sẽ tăng 3,7% lên 700.000 tấn trong niên vụ 2023-2024.

Nguồn: Fibre2fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

===========

Brazilian cotton prices stable in Feb despite inter-harvest period

Despite the inter-harvest period in Brazil, the prices of cotton did not fluctuate significantly in February. The prices for cotton fell by only 1.5 per cent between January 31 and February 28, closing at BRL 5.1750/pound on February 28, according to the CEPEA/ESALQ Index.

The domestic cotton market was influenced by slight fluctuations in the US dollar and foreign prices. However, the fierce competition between agents for price and the quality of available batches helped to keep the prices stable in the national spot market, the Sao Paulo-based Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA) said in its latest fortnightly report on the Brazilian cotton market.

Cotton processors were cautious in their purchasing of the product in February due to the low sales performance of finished products. Farmers were also monitoring crops, as excessive rains in some regions delayed the soybean harvesting and the sowing of the second crop of cotton. This drove many farmers away from the spot market.

The monthly average of the CEPEA/ESALQ Index in February was BRL 5.2389/pound, 1.7 per cent lower than that from January 2023 and 27 per cent below that of the previous year in real terms.

Agents are currently trying to close deals for both the 2021-22 and 2022-23 crops, with prices based on the CEPEA/ESALQ Index and on contracts at ICE Futures (NY). For exports, agents have been interested in trading the 2023-24 crop.

According to data from ABRAPA, the Brazilian Cotton Growers Association, the sowing activities for the 2022-23 Brazilian crop of cotton are nearing completion. As of February 23, it had reached 99.5 per cent of the expected area.

The Cotton Outlook released a report on February 24, estimating the world 2023-24 crop of cotton at 25.398 million tons, 2 per cent higher than the expected figure of 24.892 million tons for 2022-23. The world consumption of cotton, on the other hand, was estimated to be 3.6 per cent lower at 24.553 million tons in the 2023-24 season.

In Brazil, the cotton output for the 2023-24 season is expected to be 2.8 million tons, which is 3.4 per cent lower than the previous year. However, the domestic consumption is predicted to increase by 3.7 per cent to 700 thousand tons in the 2023-24 season.

Source: Fibre2fashion

———————————————————————————————————————————-

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from domestic market of China, India, Pakistan, Bangladesh .
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.