Web VYP ECV 8th 2022

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 20/06 ~ 24/06/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 14/06 ~ 21/06/2022

Nguồn: VITIC

B. Giá cả thị trường tuần 20/06 ~ 24/06/2022

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Giá bông giảm do nhu cầu chậm lại

Giá bông – nguyên liệu chính cho quần áo may sẵn – đang giảm trên thị trường quốc tế do nhu cầu tiếp tục giảm sau khi tăng mạnh.

Nhu cầu về sợi và bông cũng đang giảm do nhu cầu về hàng may mặc nói chung giảm do hậu quả của chiến tranh Nga-Ukraine.

Người dân đã mất sức mua sau khi nhiều quốc gia tăng lãi suất ngân hàng để kiềm chế lạm phát, vốn đã tăng vọt trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ do xung đột.

Các nhà nhập khẩu bông cho biết giá đã giảm 0,30 USD đến 0,35 USD/pound trong ba tuần qua. Giá có thể giảm hơn nữa trong vài ngày tới.

Ngoài ra, nguồn cung sẽ tốt khi mùa thu hoạch bông đang đến gần và không có nguy cơ thiệt hại lớn về sản lượng. Các nhà nhập khẩu cho rằng giá bông sẽ giảm xuống mức có thể chấp nhận được.

Bông được bán với giá thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái vào thứ Hai, giảm xuống còn 0,94 USD, theo chỉ số US tương lai (US Futures Index). Tuy nhiên, đã có một sự gia tăng nhẹ vào thứ Ba.

Giá bông liên tục giảm đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp may mặc, lĩnh vực xuất khẩu chính của Bangladesh dễ thở hơn. Nhưng chỉ trong vòng hai tháng, các nhà máy sợi dệt của nước này đã phải bán mỗi kg sợi với giá thấp hơn hiện nay 0,70 USD.

Md Fazlul Hoque, Giám đốc điều hành của Plummy Fashion Limited, một trong những nhà máy sản xuất quần áo may sẵn (RMG) thân thiện với môi trường nhất ở Narayanganj, cho biết: “Giá bông đã tăng bất thường trong năm qua, chủ yếu do nhu cầu tăng. Hiện nay nhu cầu về quần áo đang giảm và nhu cầu về bông cũng giảm, và do đó giá bông cũng giảm theo.”

Theo các chủ nhà máy kéo sợi của nước này, giá bông đã tăng từ tháng 6-7 năm ngoái. Những người đặt bông vào tháng 2 năm ngoái phải trả khoảng 1,70 USD/pound (giá C&F).

Vào thứ Hai, giá bông là 0,94 USD/pound, sau khi cộng thêm giá C&F 0,30 USD, thành ra 1,24 USD.

Ngay cả trước khi giá bông giảm, giá sợi và vải đã bắt đầu giảm trên thị trường nội địa. Theo những người trong ngành, giá sợi hầu như giảm mỗi ngày.

Ông Fazlul Hoque, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà máy Dệt may Bangladesh (BTMA), cho biết: “Hai tháng trước, sợi (chải thô chi số 30), được bán với giá khoảng 5,20 USD/kg, hiện nay với giá 4,50 USD không có người mua. Tức là, giá sợi đã giảm 0,70 USD/kg trong hai tháng.

Bangladesh là nước nhập khẩu bông lớn thứ hai trên thế giới. Năm 2021, cả nước nhập khẩu khoảng 8,2 triệu kiện bông. Các nhà sản xuất dệt may dự kiến ​​nhập khẩu bông sẽ đạt 9 triệu kiện trong năm nay.

Do nhu cầu ngày càng tăng trong nước, một số lượng lớn các nhà máy dệt may đã được thành lập trong hai thập kỷ qua. Theo BTMA, có hơn 1.500 nhà máy dệt may trong cả nước, bao gồm kéo sợi, vải, nhuộm-in và hoàn thiện, là thành viên của tổ chức. Ngoài ra còn có khoảng 1.000 nhà máy tương đối nhỏ khác.

Theo BTMA, tổng vốn đầu tư của các nhà máy dệt may của nước này là khoảng 7 tỷ USD. Khoảng 2,5 tỷ USD đầu tư mới sẽ được thực hiện trong hai năm tới.

Trích: TBS News _ Ngọc Trâm biên dịch

===========

Cotton price declining on slower demand

Represenattaional image. Picture: Collected

The price of cotton – the main raw material for readymade garments – is on the decline in the international market as demand continues to drop after a big jump.

Demand for yarn and cotton is also decreasing in light of a drop in demand for apparels overall as a result of the Russia-Ukraine war.

People have lost their purchasing power after many countries hiked bank interest rates to tame inflation, which skyrocketed across Europe and the United States due to the conflict.  

Cotton importers say the price has dropped by $0.30 to $0.35 per pound in the last three weeks. It may decrease further in the next few days.

In addition, supply will be good as the harvesting season for cotton approaches and so there is no risk of major losses in production. Importers believe that the price of cotton will come down to a tolerable level.

According to the US Futures Index, cotton sold at the lowest price on Monday since September last year, falling to $0.94. However, it increased slightly on Tuesday.

The continuous price drop of cotton has provided garment entrepreneurs, the country’s main export sector, with a breather. But in a span of just two months, the country’s textile spinning mills have to sell per kg of yarn at a lower price of $0.70 now.

Md Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashion Limited, one of the greenest readymade (RMG) factories located in Narayanganj, said, “Cotton prices have risen unusually over the past year, mainly due to rising demand. Now demand for clothing is decreasing and demand for cotton is also on the decline. As a result, the price of cotton is also decreasing.”

According to the country’s spinning mills owners, the price of cotton has been increasing since June-July last year. Those who booked cotton last February had to pay around $1.70 per pound (C&F price).

On Monday, the cotton price was $0.94 per pound, and, after the C&F price of $0.30 was added to it, the rate rose to $1.24.

Yarn and fabric prices have started falling in the local market even before the price of cotton has come down. According to industry insiders, the price of yarn is declining almost every day. 

Fazlul Hoque, who is also a vice-president of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), said, “The yarn (30 counts carded) that used to sell for about $5.20 per kg two months ago has no buyer available to purchase it for $4.50 now. That means the price of yarn has dropped by $0.70 per kg in a span of two months.”

Bangladesh is the second top cotton importer in the world. In 2021, it imported about 8.2 million bales of cotton. Textile millers expect cotton imports to reach 9 million bales this year.

Due to increasing demand in the country, a large number of textile mills have been established in the last two decades. According to BTMA, there are more than 1,500 textile mills in the country, including spinning, fabric, dyeing-printing and finishing, which are members of the organisation. There are about 1,000 more mills that are relatively small.

According to BTMA, the total investment of textile mills in the country is about $7 billion. A new investment of about $2.5 billion will be there in the next two years. 

Source: TBS News

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. VCOSA đang tìm kiếm thêm nguồn dữ liệu giá từ các thị trường trọng tâm để bổ sung đầy đủ hơn. VCOSA cũng trong giai đoạn xây dựng bộ dữ liệu giá nhập khẩu sợi vào Việt Nam và giá sợi sản xuất tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. VCOSA is looking for more sources of price data from major markets to make it more complete. VCOSA is also developing a dataset of import prices of yarn to Vietnam and prices of yarn produced in Vietnam, which will be available soon.