Web VYP ECV 8th 2022

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 18/07 ~ 22/07/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 12/07 ~ 19/07/2022

Nguồn: VITIC

B. Giá cả thị trường tuần 18/07 ~ 22/07/2022

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Tích trữ của Trung Quốc không thể thúc đẩy giá bông

Bắc Kinh có kế hoạch mua nửa triệu tấn bông từ Tân Cương để dự trữ nhà nước nhằm thúc đẩy thị trường bông Trung Quốc phục hồi. Thị trường bông Trung Quốc đã suy giảm kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm đối với bông Tân Cương.

Bắc Kinh thông báo sẽ mua từ 300.000 đến 500.000 tấn bông Tân Cương, theo Tổng công ty Dự trữ Bông Quốc gia Trung Quốc (CNCRC). Bông đang được mua với giá giao ngay trong nước dưới 18.600 nhân dân tệ (2.770 USD)/tấn, theo CNCRC.

Nhu cầu về bông giảm

Sau khi CNCRC tăng dự trữ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, nhu cầu đối với bông của họ đã giảm kể từ khi thương vụ mua lại được công bố.

Cổ phiếu bông trên Sở giao dịch hàng hóa Trịnh Châu đã giảm kể từ khi công bố.

Trong vụ mùa thu năm ngoái, các nhà máy bông đã mua bông với giá khoảng 24.000 nhân dân tệ/tấn, theo một chủ nhà máy bông. Ông cho biết thêm, giá năm nay dưới 18.600 nhân dân tệ/tấn đồng nghĩa với việc lỗ 6.000 nhân dân tệ/tấn.

Luật lao động khiến giá cả giảm xuống

Việc thực thi Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức của Mỹ đang khiến giá bông Tân Cương sụt giảm nghiêm trọng. Kéo dài trong tám năm, đạo luật đã cấm tất cả hàng nhập khẩu của Mỹ từ Tân Cương, nơi sản xuất khoảng 91% bông của Trung Quốc. Năm 2021, khu vực này sản xuất 5,27 triệu tấn bông.

Bông sản xuất trong vùng được tiêu thụ tại chỗ hoặc bán cho các tỉnh khác để sản xuất thành vải hoặc hàng may mặc cho thị trường trong nước và quốc tế.

Nhu cầu tiếp tục giảm

Các nhà sản xuất dệt may ở hạ nguồn, đặc biệt là những nhà xuất khẩu sản phẩm, có khả năng tránh việc tái tồn kho vì Mỹ hiện đang cấm bông Tân Cương. Điều này có khả năng gây áp lực lên giá đối với các nhà cung cấp thượng nguồn.

Wu Xinyang, một nhà phân tích tại China Futures, cho rằng việc tích trữ chỉ mang lại cho các nhà sản xuất tính thanh khoản hạn chế mà không làm tăng giá. Nó giúp các doanh nghiệp chế biến tăng doanh số bán hàng nhưng không thể tái cấu trúc mô hình cung và cầu yếu trên thị trường. Ông Wu cho biết lệnh cấm của Mỹ sẽ chỉ thúc đẩy việc bán bông ngoại và sẽ làm tăng việc mua bông Tân Cương.

Nguồn: Fashionating World_Ngọc Trâm biên dịch

========

China’s stockpiling move fails to boost cotton prices

To boost recovery of China’s cotton market, Beijing aims to buy half a million tons of Xinjiang cotton for state reserves. China’s cotton market has been on decline ever since US announced ban on cotton made in Xinjiang.

Beijing has announced plans to buy between 300,000 and 500,000 tons of Xinjiang cotton, indicates the China National Cotton Reserves Corporation (CNCRC). Cotton will be bought at domestic spot price of below 18,600 yuan ($2,770) a ton, says CNCRC.

Cotton demand declines

Having restocked reserves between December 2020 and March 2021, CNCRC has been witnessing lowered demand for its cotton since its purchase announcement. 

Cotton stocks on Zhengzhou Commodity Exchange have been on a decline since the announcement.

Last autumn harvest season, cotton-ginning mills purchased raw cotton at the cost of around 24,000 yuan per ton, says a cotton mill owner. This years’ purchase at below 18,600 yuan per ton indicates a loss of 6,000 yuan per ton, he adds. 

Labor law causes price decline

 The implementation of the US’ Ugyur Forced Labor Prevention Act is causing a steep decline in the prices of Xinjiang cotton. Lasting for eight years, the act has banned all US imports from Xinjiang which produces around 91 per cent of China’s cotton. In 2021, the region produced 5.27 million tons of cotton. 

Cotton produced in the region is either consumed locally or sold to other provinces to be converted into fabrics or garments for national and international markets. 

The pattern of weak demand continues

Now, with the US ban on Xinjiang cotton, downstream textile manufacturers, especially those that export their produce, are likely to avoid refilling stocks. This is likely to pressurize upstream suppliers in the prices. 

Wu Xinyang, Analyst, China Futures believes, stockpiling only provides manufacturers with limited liquidity, it does not boost prices. It aids processing enterprises increase sales but cannot restructure the pattern of weak demand and supply in the market. Wu says, the US ban will only boost sales of foreign cotton, and more purchases on Xinjiang cotton. 

Source: Fashionating World

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. VCOSA đang tìm kiếm thêm nguồn dữ liệu giá từ các thị trường trọng tâm để bổ sung đầy đủ hơn. VCOSA cũng trong giai đoạn xây dựng bộ dữ liệu giá nhập khẩu sợi vào Việt Nam và giá sợi sản xuất tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. VCOSA is looking for more sources of price data from major markets to make it more complete. VCOSA is also developing a dataset of import prices of yarn to Vietnam and prices of yarn produced in Vietnam, which will be available soon.