For advertisement CCI 11/23-06/24

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 17/10 ~ 21/10/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Dự báo xuất khẩu bông của Mỹ cho vụ 2022-23 giảm xuống 12,5 triệu kiện: USDA

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu dự kiến giảm, dự báo xuất khẩu bông của Mỹ cho vụ 2022-23 giảm 100.000 kiện xuống 12,5 triệu kiện, với tồn kho cuối kỳ tăng 100.000 kiện. Sản lượng nói chung vẫn giữ nguyên ở mức 13,8 triệu kiện, thấp hơn 1% so với tháng 9/2022.

Dự báo về cung và cầu bông của Mỹ trong giai đoạn 2022-2023 dựa trên báo cáo tháng 10 “Triển vọng Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới” của Bộ Nông nghiệp Mỹ, cho thấy xuất khẩu sẽ giảm nhẹ và tồn kho cuối kỳ sẽ tăng so với tháng 9/2022.

Giá trung bình cho bông vùng cao (upland cotton) trong vụ 2022-23 được dự báo ở mức 90,0 cent/pound, thấp hơn 6 cent so với tháng trước và thấp hơn mức cao kỷ lục cuối cùng là 91,4 cent trong vụ 2021-22. Trong bảng cân đối toàn cầu vụ 2022-23 tháng này, lượng tiêu thụ giảm 3 triệu kiện và tồn kho cuối kỳ tăng 3,1 triệu kiện.

Ước tính tiêu thụ lịch sử của Trung Quốc đã được điều chỉnh trở lại giai đoạn 2019-20, với sự thay đổi lớn nhất trong giai đoạn 2021-22, giảm 2 triệu kiện. Ước tính tiêu thụ tại Trung Quốc trong vụ 2022-23 đã giảm 1 triệu kiện trong tháng này, cũng như Ấn Độ.

Pakistan giảm 500.000 kiện, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Việt Nam cũng có mức tiêu thụ thấp hơn. Thương mại toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm gần 1 triệu kiện so với tháng 9 do nhập khẩu giảm từ Trung Quốc, Pakistan, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Xuất khẩu giảm ở Úc, Brazil, Ấn Độ, Benin, Bờ Biển Ngà, Hy Lạp, Mexico và Mỹ. Sản lượng toàn cầu trong vụ 2022-23 được dự báo thấp hơn gần 400.000 kiện so với tháng trước, phần lớn phản ánh năng suất thấp hơn ở Pakistan và Benin.

Nguồn: Fibre2Fashion_ Ngọc Trâm biên dịch

=======

US cotton export forecast for 2022-23 slashed to 12.5 mn bales: USDA

Pic: Shutterstock/ voy ager

With world trade projected lower, the export forecast for cotton in the US for 2022-23 is 100,000 bales lower at 12.5 million bales, while ending stocks are 100,000 bales higher. Production is virtually unchanged at 13.8 million bales, less than 1 per cent lower than September 2022, according to a report by the United States Department of Agriculture (USDA).

The 2022-23 US cotton supply and demand estimates show slightly lower exports and higher ending stocks compared with September 2022, as per the ‘World Agricultural Supply and Demand Estimates’ October report by the USDA.

The 2022-23 season-average price for upland cotton is forecast at 90.0 cents per pound, 6 cents lower than last month and slightly below the final 2021-22 record-high price of 91.4 cents. In the 2022-23 world balance sheet this month, consumption is 3.0 million bales lower and ending stocks are 3.1 million bales higher.

China’s historical consumption estimates are revised back to 2019-20, with the largest change in 2021-22, which is revised down 2.0 million bales. China’s projected 2022-23 consumption is 1.0 million bales lower this month, as is India’s.

Pakistan’s is 500,000 bales lower, and consumption is also lower for Turkey, Mexico, and Vietnam. World trade is projected nearly 1 million bales lower than it was in September, with declines in imports by China, Pakistan, Mexico, Turkey, and Vietnam. Exports are lower for Australia, Brazil, India, Benin, Cote d’Ivoire, Greece, and Mexico, as well as the United States. World production in 2022-23 is projected nearly 400,000 bales lower than it was a month ago, largely reflecting lower crops in Pakistan and Benin.

Source: Fibre2Fashion

—————————————————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.