Trade matters workshop CCI - 2023

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 05/09 ~ 09/09/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 29/08 ~ 07/09/2022

Nguồn: VITIC

B. Giá cả thị trường tuần 05/09 ~ 09/09/2022

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

SunSirs: Thị trường sợi bông đang chịu áp lực do nhu cầu vẫn chưa xuất hiện

Xu hướng giá

Theo dữ liệu của SunSirs, giá sợi cotton 32S tại Sơn Đông ngày 5 là 26.250 RMB/tấn, giảm 2,05% so với tháng trước.

Đánh giá phân tích

Thị trường sợi cotton vẫn yếu và giá bông giảm đã phục hồi lợi nhuận của các công ty sợi. Khi “Tháng 9 vàng và tháng 10 bạc” (hai tháng được coi là mùa cao điểm hàng năm cho sản xuất và bán hàng) đang đến gần, tốc độ giao hàng thành phẩm tăng nhanh và các đơn đặt hàng trên thị trường đã phục hồi ở mức độ nào đó so với giai đoạn trước, nhưng mức độ cải thiện còn hạn chế và hàng tồn kho được bổ sung chủ yếu ở mức giá thấp.

Các yếu tố cơ bản của bông thượng nguồn không thay đổi đáng kể, và mô hình cung cầu tiếp tục mạnh bên ngoài, yếu bên trong. Tiếp cận thị trường bông mới, áp lực nguồn cung sẽ tăng dần. Nhìn chung, giá vải cotton ở hạ nguồn vẫn ổn định. Các nhà máy dệt ở Sơn Đông, Chiết Giang và các nơi khác cho biết tình hình đơn hàng đã được cải thiện, lượng hàng tồn kho giảm so với tháng 8 nhưng nhu cầu tiêu dùng vẫn yếu và tỷ lệ tồn kho thành phẩm tương đối chậm.

Triển vọng thị trường

Trong thời gian tới, cần phải quan tâm đến tình hình đơn hàng. Trong ngắn hạn, thị trường sợi cotton sẽ suy yếu và điều chỉnh.

Nguồn: SunSirs _ Ngọc Trâm biên dịch

=======

SunSirs: The Demand Side Has Not Been Revealed yet, and the Cotton Yarn Market Is Running under Pressure

Price trend

According to the data of SunSirs, the price of 32S cotton yarn in Shandong on the 5th was 26,250 RMB/ton, down 2.05% from the previous month.

Analysis review

The cotton yarn market remained weak, and the decline in cotton prices had restored the profits of yarn companies. As the “golden September and silver October” approaching, the delivery speed of finished products has accelerated, and market orders have recovered to a certain extent compared with the previous period, but the degree of improvement is limited, and the inventory is mainly replenished at low prices.

The fundamentals of upstream cotton have not changed significantly, and the supply and demand side is strong outside and the pattern of weakness inside continues. Approaching the new cotton market, the supply pressure will gradually increase. The price of cotton fabric in the downstream remained stable as a whole. Weaving factories in Shandong, Zhejiang and other regions reported that the order situation had improved, and the inventory fell compared with August, but the consumer demand was still weak, and the destocking rate of finished product inventory was relatively slow.

Market outlook

In the future, it’s needed to pay attention to the order situation. In the short term, the cotton yarn market will be weak and sorted out.

Source: SunSirs

—————————————————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.