For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

HỌP BÀN VỀ VẤN ĐỀ NHẬP BÔNG ĐỂ SẢN XUẤT SỢI OE – 11/9/2023

Chiều ngày thứ Hai, 11/9/2023 vừa qua, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam – VCOSA đã có cuộc họp bàn quan trọng về vấn đề nhập bông. Chi tiết:

? Thời gian: Chiều thứ Hai, ngày 11/9/2023

? Hình thức: Online qua MS Teams

? Thành phần: Đại diện Ban chấp hành VCOSA, hội viên và các doanh nghiệp kéo sợi OE khác

? Nội dung: Thảo luận, thống nhất các ý kiến, đề xuất kiến nghị gửi các cơ quan hữu quan v/v thống nhất quy định:

* Áp dụng mã HS.5203 cho các mặt hàng:

– Bông rơi chải thô (Lickerin Dropping);

– Bông rơi chải thô đã được làm sạch (Processed Cotton); 

* Áp dụng mã HS. 5201 cho các mặt hàng:

– Bông nguyên cấp thấp (Ginmotes);

– Bông nguyên cấp thấp đã qua xử lý (Regin);

? Mục đích:

– Giúp các DN kéo sợi OE tại VN không bị tăng thêm gánh nặng chi phí khi làm thủ tục nhập khẩu và các thủ tục xin cấp phép nhập khẩu các nguyên liệu này.

– Kiến nghị các Cơ quan hữu quan có quy định cụ thể, chi tiết để các doanh nghiệp thống nhất thực hiện, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực của các bên.

VCOSA sẽ tổng hợp và gửi dự thảo văn bản để lấy thêm ý kiến của các doanh nghiệp.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: VTGA4: 420x150 Ads