VYP top

Cần được điều chỉnh: Báo cáo vụ mùa của USDA buộc triển vọng bông thay đổi

Theo báo cáo sản xuất vụ mùa hàng tháng của USDA, những người trồng bông ở Mỹ sẽ thu hoạch 12,57 triệu kiện, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Dự báo sản lượng mới nhất của USDA cũng thấp hơn khoảng 19% so với một năm trước.

USDA tin rằng điều này là do nhiệt độ cao và hạn hán dẫn đến “việc ngừng sản xuất cao trong lịch sử ở Tây Nam.” Theo Mark Jekanowski, Chủ tịch Hội đồng Triển vọng Nông nghiệp Thế giới, những thiệt hại tiềm tàng này đang dẫn đến việc điều chỉnh chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu.

Diện tích thu hoạch giảm mạnh nên diện tích thu hoạch giảm khoảng 1,3 triệu mẫu Anh và sản lượng giảm 2,93 triệu kiện. Điều đó được phản ánh trong bảng cân đối toàn cầu khi sản lượng thế giới giảm khá đáng kể “, ông Jekanowski nói.

Dự báo nguồn cung trong nước giảm so với tháng trước và so với năm trước, khiến giá bông trung bình cuối vụ tăng 0,02 USD.

Nguồn: RFDTV _ Ngọc Trâm biên dịch

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads