For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐÃ CÓ CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ VẤN ĐỀ NHẬP KHẨU “BÔNG RƠI CHẢI THÔ”

Ngày 20/5/2024, phúc đáp Công văn số 2972/BTC-TCHQ ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu bông rơi chải thô dùng làm nguyên liệu sản xuất sợi, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đề nghị Bộ Tài Chính phối hợp như sau:

     • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có liên quan để hướng dẫn, ban hành quy thẩm quyền hướng dẫn, ban hành quy định về việc phân loại, áp mã số HS với mặt hàng bông rơi chải thô và chính sách thuế đối với mặt hàng này như đề cập tại Công văn số 2972/BTC-TCHQ và theo đúng quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

     • Chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm soát việc nhập khẩu bông rơi chải thô và phối hợp với Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam hướng dẫn các doanh nghiệp không nhập khẩu bông rơi chải thô làm nguyên liệu sản xuất sợi có lẫn các tạp chất là các chất, vật liệu, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

     • Phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan trong việc đánh giá hoạt động nhập khẩu bông rơi chải thô làm nguyên liệu cho ngành bông sợi tại Việt Nam để sớm xây dựng, ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa bông rơi chải thô nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất sợi theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tiếp đó, vào ngày 22/5/2024, trả lời văn bản số 2972/BTC-TCHQ ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ Tài chính đề nghị tham gia ý kiến về việc nhập khẩu bông rơi chải thô dùng làm nguyên liệu sản xuất sợi, Bộ Công Thương trao đổi như sau:

     • Theo đó, Bộ Công Thương ủng hộ việc doanh nghiệp kéo sợi OE sử dụng các loại bông rơi làm nguyên liệu cho sản xuất sợi OE nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; đồng thời góp phần nâng dần tỷ lệ sản phẩm sử dụng nguyên liệu tái chế, tái sử dụng, sản xuất theo xu hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (đối với các lô bông rơi có tỷ lệ tạp chất cao, doanh nghiệp có thể phải thực hiện công đoạn làm sạch, loại bớt tạp chất trước khi đưa bông rơi vào dây chuyền sản xuất sợi OE). Tuy nhiên, việc nhập khẩu bông rơi cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

     • Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định bông rơi có phải phế liệu không theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và nghiên cứu áp mã HS phù hợp để thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

VCOSA trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng các Bộ, Ban, Ngành và cơ quan liên quan đã lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ VCOSA trong gỡ rối các vấn đề liên quan đến bông rơi chải thô. VCOSA hi vọng vấn đề này sẽ tiếp tục được xem xét và thảo luận bởi các bên liên quan nhằm có những giải pháp thiết thực, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp sợi OE nói riêng, và ngành sợi Việt Nam nói chung.

Theo dòng sự kiện, Quý Doanh nghiệp và Đơn vị có thể theo dõi thông tin cụ thể tại: https://www.facebook.com/share/p/qjq3w93BPVEa4Hof/?mibextid=xfxF2i 

Chi tiết Công văn [Quý Đơn vị vui lòng liên hệ VCOSA để nhận].

Nguồn: VCOSA – Bộ Tài chính.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: VTGA4: 420x150 Ads