Texfuture 2023 CCI - 2023

BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NGÀNH BÔNG SỢI – Số tháng 3/2022

🔹 Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam VCOSA xin trân trọng gửi tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bông sợi nói riêng và lĩnh vực Dệt may, Xuất nhập khẩu nói chung báo cáo thống kê ngành bông sợi Số tháng 03/2022

🔹 Các nội dung chính:

     – Điểm tin thương mại

     – Tin tức chuyên ngành

     – Tình hình sản xuất – cơ chế – chính sách

     – Tin tức – sự kiện VCOSA

     – Số liệu thống kê

📌 Để tải tài liệu: vui lòng xem phần bình luận bên dưới

📍 Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký nhận tài liệu báo cáo hàng tháng, vui lòng liên hệ:

Hotline: +84 902 379 490

Email: info@vcosa.org.vn

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads