Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[VCOSA] Thư mời Hội nghị kết hợp - Workshop EVFTA và WOVO app Demo // Online Meeting

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH, The Sustainable Trade Initiative), VC...

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO: "CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - TINH GIẢN GỌN NHẸ (LEAN) - DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SỢI – DỆT"

Nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến năng suất, được sự hỗ trợ của Tổ chức Sáng kiến Thương mạ...

Đăng ký nhận Bản tin
của chúng tôi

Nhận cập nhật hàng quý
về tin tức và sự kiện từ VCOSA

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi..