Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

VCCI-VBCSD | Chính thức phát động Chương trình đánh giá, công bố các Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2020

Hòa trong không khí hân hoan của khối doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung khi trở lại vớ...

Đăng ký nhận Bản tin
của chúng tôi

Nhận cập nhật hàng quý
về tin tức và sự kiện từ VCOSA

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi..