Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội thảo trực tuyến: Sourcing Cotton - Hiểu về bông Trung Quốc & Các qui định nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ

Thời gian: 9:00 Ngày 10 tháng 3 năm 2021. Bạn là người mua & bán các sản phẩm làm từ bông và đang mu...

Mời DN tham gia HỘI THẢO BÔNG BRAZIL kết hợp HỌP MẶT DN SỢI & TẤT NIÊN 2020

Thời gian: 09:00 – 12:30, thứ Ba, ngày 26/01/2021 Địa điểm: Phòng họp Trà Lý - KS Petro Thái Bình (s...

Đăng ký nhận Bản tin
của chúng tôi

Nhận cập nhật hàng quý
về tin tức và sự kiện từ VCOSA

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi..