Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[VCOSA] THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN “CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY SỢI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ”

Được sự hợp tác và hỗ trợ của Hiệp hội Bông Mỹ (CCI), Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) trân trọng ...

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO VỀ BÔNG ÚC

Buổi hội thảo trực tuyến về Bông Úc sẽ được tổ chức lại vào ngày 20-04-2021 sau khi bị hoãn do tình ...

Đăng ký nhận Bản tin
của chúng tôi

Nhận cập nhật hàng quý
về tin tức và sự kiện từ VCOSA

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi..