Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mời tham dự Hội thảo giao thương trực tuyến Việt Nam – Algeria

Nhằm giới thiệu tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Algieria, Th...

Mời tham dự 'Lễ hội Hàng dệt may thủ công' từ ngày 17 tháng 10 - 15 tháng 11 năm 2020

Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai phối hợp với Quỹ IAMKHADI tổ chức triển lãm trực tuyến đầu tiên...

Đăng ký nhận Bản tin
của chúng tôi

Nhận cập nhật hàng quý
về tin tức và sự kiện từ VCOSA

Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi..