VYP top

[VCOSA] THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN “NEPS VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN”

Trong quá trình kéo sợi, có nhiều nguyên nhân dẫn gây ra lỗi kết (Neps). Để ngăn ngừa và giảm Neps, các chuyên gia kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm đã nghiên cứu và đưa ra nhiều khuyến cáo giúp các nhà máy sợi kiểm soát Neps tốt hơn từ đó kiểm soát chất lượng giúp giảm chi phí. Các chuyên gia cũng tư vấn giải pháp sử dụng bông Mỹ hiệu quả trong việc loại bỏ Neps.

Hội thảo nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp sợi: (i) kiến thức chuyên sâu về Neps, (ii) so sánh kỹ thuật và chi phí tác động của Neps giữa bông thu hoạch bằng máy và bằng tay, (iii) tiếp cận kỹ thuật kéo sợi mới bằng sự kết hợp lý tưởng: các bộ kim chải thế hệ mới có hiệu suất loại Neps cao nhất, (iv) chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát và quản lý Neps của nhà máy sợi Việt Nam, qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất và chất lượng sợi.

Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo kỹ thuật được tổ chức định kỳ bởi Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) và Hiệp hội Bông Mỹ (CCI), hội thảo trực tuyến lần thứ 4 với chủ đề: “Neps và các vấn đề liên quan” sẽ được tổ chức vào lúc 14:00, thứ Ba, ngày 09/11/2021.

Chủ đề 1: Khóa học chi tiết về NepsTS Muhammad Tausif, Cố vấn kỹ thuật CCI, COTTON USA Solutions
Chủ đề 2: Neps – So sánh kỹ thuật và chi phí tác động của Neps giữa bông thu hoạch bằng máy và bằng tayÔng Roger Gilmartin, Cố vấn Cấp cao, Nhóm chuyên gia kỹ thuật CCI, COTTON USA Solutions
Chủ đề 3: Sự kết hợp lý tưởng: các bộ kim chải thế hệ mới có hiệu suất loại Neps cao nhấtÔng Giuseppe Lombardo, Giám đốc Kỹ thuật Kim chải Graf
Chủ đề 4: Kinh nghiệm kiểm soát và xử lý Neps tại nhà máy sợi Việt NamÔng Phạm Văn Tuyên, Tổng Giám đốc,
Công ty Dệt 8-3 (EMTEXCO)
Thời gian:14:00 – 16:00, thứ Ba, ngày 09/11/2021
Hình thức:Trực tuyến qua nền tảng Zoom
Đăng ký tham dự:https://bit.ly/3vA8h26
MIỄN PHÍ THAM DỰHỘI THẢO CÓ PHIÊN DỊCH ANH – VIỆT

Thông tin thêm vui lòng liên hệ Anh Đàm Gia Minh, Hotline: 0902 379 490, hoặc Email: info@vcosa.org.vn 

Thay mặt Ban Tổ chức, VCOSA trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham dự chương trình.

Hẹn gặp quý doanh nghiệp tại sự kiện.

—————————

There are several causes of Neps during the spinning process. To prevent and minimize Neps, technical experts with many years of expertise have analyzed and offered numerous recommendations to assist spinning mills in better regulating Neps, consequently controlling quality and lowering costs. Experts also consult solutions to efficiently employ US cotton in the reduction of Neps.

The Webinar aims to assist spinning mills: (i) in-depth Neps knowledge, (ii) technical and cost comparisons of Neps impact between hand and machineharvested cotton, (iii) approach new spinning techniques with an ideal combination: new card clothing sets for highest reduction Neps efficiency, (iv) Neps control and treatment experiences at Vietnamese spinning mill, as a result, enterprises may improve their productivity and yarn quality.

The Workshop is within the framework of technical webinars organized periodically by the Vietnam Cotton and Spinning Association (VCOSA) and the Cotton Council International (CCI), the 4th Webinar: “Neps and Related Matters” will be held at 14:00, Tuesday, November 09th, 2021.

Topic 1: Detailed explanation of Neps chapterDr. Muhammad Tausif, Technical Consultant, COTTON USA Solutions
Topic 2: Neps – A Technical & Financial Comparison of Machine and HandMr. Roger Gilmartin, Special Advisor,
COTTON USA Solutions
Topic 3: The Ideal Combination: New card clothing sets for highest nep reduction efficiencyMr. Giuseppe Lombardo, Head of Technology,
Graf Card Clothing
Topic 4: Neps control and treatment experiences at Vietnamese spinning millMr. Pham Van Tuyen, President – CEO EMTEXCO
Time:14:00 – 16:00, Tuesday, November 9th, 2021
Venue:Zoom Webinar
Registration Link:https://bit.ly/3vA8h26
FREE ATTENDANCEENGLISH – VIETNAMESE INTERPRETATION

VCOSA would like to invite you to attend the program. Look forward to seeing you at the webinar.

Contact: Mr. Dam Gia Minh
Hotline/Zalo: 0902 379 490
Email: info@vcosa.org.vn

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads