For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

VCOSA ra mắt website cập nhật thông tin giá xơ, sợi hàng ngày

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VCOSA HÂN HẠNH RA MẮT WWW.VIETNAMYARNPRICE.COM VYP CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ BÁN xƠ, SỢI HÀNG NGÀY DO NGƯỜI DÙNG ĐÓNG GÓP NƠI CÁC DOANH NGHIỆP CHIA SẺ CỞI MỞ (ẨN DANH) GIÁ BÁN SỢI CÙNG BẢO VỆ NHAU TRÁNH BI ÉP GIÁ TỪ NGƯỜI MUA HỖ TRỢ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU SỢI VIỆT NAM'

✨ Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam – VCOSA hân hạnh ra mắt website: VietnamYarnPrice.com (viết tắt là VYP)

✨ Dựa trên nhu cầu của các Quý Hội viên, hướng tới mục tiêu:

  • Phục vụ nhu cầu của hội viên VCOSA về giá cả thị trường ngành xơ, sợi.
  • LÀ NƠI ĐỂ CÁC DN CHIA SẺ CỞI MỞ (ẨN DANH) GIÁ BÁN SỢI, TỪ ĐÓ TRÁNH VIỆC BỊ ÉP GIÁ TỪ NGƯỜI MUA.
  • Hỗ trợ quảng bá thương hiệu sợi Việt Nam.

✨ Đăng ký tại: https://vietnamyarnprice.com/register/ hoặc gọi Hotline: +84-902 379 490

✨ Tham khảo hướng dẫn sử dụng tại: https://bit.ly/3AOxcDp

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: VTGA4: 420x150 Ads