Texfuture 2023 CCI - 2023

USDA dự báo sản lượng bông toàn cầu giảm xuống 115,4 triệu kiện vụ 2022-2023

Pic: Shutterstock

Sản lượng bông toàn cầu vụ 2022-23 được dự báo giảm 300.000 kiện xuống còn 115,4 triệu kiện, chủ yếu do sản lượng thấp hơn ở Ấn Độ, theo báo cáo “Bông: Thị trường và Thương mại Toàn cầu” của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Tiêu thụ bông được dự báo sẽ giảm trên toàn cầu, do việc sử dụng ít hơn ở Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Xuất khẩu của Mỹ niên vụ 2022-2023 giảm 250.000 kiện so với tháng trước, xuống còn 12 triệu kiện. Điều này xảy ra bất chấp sản lượng của Mỹ tăng và được cho là do nhu cầu toàn cầu yếu hơn, với dự báo tiêu thụ toàn cầu sẽ giảm hơn 800.000 kiện so với tháng trước xuống còn 110,9 triệu kiện.

Những quốc gia tiêu thụ lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan đang phải đối mặt với những thách thức như tỷ suất lợi nhuận và đơn đặt hàng sợi giảm, dẫn đến việc mua xơ bông dè dặt. Ngoài ra, một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy sự sụt giảm trong dự báo tiêu thụ toàn cầu, phản ánh sự suy giảm nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm bông.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu bông lớn nhất của Mỹ, nhưng cán cân doanh số của nước này giảm đáng kể so với năm trước. Pakistan chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số bán hàng của Mỹ, nhưng các vấn đề tài chính đã làm chậm các chuyến hàng và doanh số bán hàng mới.

Tồn kho cuối kỳ của Mỹ dự kiến ​​tăng 700.000 kiện so với tháng trước lên 4,2 triệu kiện do xuất khẩu của Mỹ giảm, cho thấy triển vọng tiêu thụ toàn cầu yếu hơn.

Nguồn: Fibre2Fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads