VYP top

Trung Quốc chiếm 53% kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày

Theo thông tin mới nhất về thị trường xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tháng 6, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) đạt 2,4 tỷ USD, giảm 16,1% (tương ứng giảm 461 triệu USD) so với tháng trước.

Trung Quốc chiếm 53% kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày
Biểu đồ: T.Bình.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày đạt 14,71 tỷ USD, tăng 8,7% (tương ứng tăng 1,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lớn nhất là mặt hàng vải các loại đạt 7,95 tỷ USD, tăng 9%; nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 3,52 tỷ USD, tăng 5,5%; bông các loại đạt 1,83 tỷ USD, tăng 15,5%; xơ sợi dệt các loại đạt 1,41 tỷ USD, tăng 6,4%.

6 tháng qua, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam khi chiếm tỷ trọng lên đến 53%, với kim ngạch đạt 7,76 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo là các thị trường: lãnh thổ Đài Loan với 1,4 tỷ USD, tăng 6%; Hàn Quốc với 1,3 tỷ USD, tăng 1,9%; Hoa Kỳ với 961 triệu USD, tăng 0,4%.

Năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này đạt 26,37 tỷ USD, tăng 22,4%, tương ứng tăng 4,83 tỷ USD so với năm 2020.

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu trong năm ngoái cũng là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ và ASEAN.

Riêng 5 thị trường chủ lực nêu trên đạt 21,44 tỷ USD, chiếm 81% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của cả nước trong năm 2021.

Nguồn: Tạp chí Hải Quan

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads