For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Tóm lược chung về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

TTWTO – Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA)

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được cái nhìn tổng quan về nội dung và tác động của FTA quan trọng này, Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng bản Tóm lược các nội dung chính và tác động của EVFTA.

Download bản Tóm lược tại đây:

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV