VYP top

Tin chào bán sản phẩm

Tin tức chợ hàng hóa

Công ty SEA-A Spinning S.R.L (Công ty mẹ tại Hàn Quốc, nhà máy tại Costa Rica) chào bán sản phẩm: (chi tiết trên hình)

Thông tin liên hệ (ngôn ngữ English/Korean):

1. Mr. Jang Byung Se / 00821037734816 / steven21@sae-a.com

2. Mr. Youngyun Hwang / +506 7075-5788 / youngyun@saeaspin.com

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads