For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

Thông báo về hoạt động của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam năm 2023-2024

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA) trân trọng gửi lời chào đến quý đối tác, hội viên và doanh nghiệp. Trong năm 2023-2024, VCOSA sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm phát triển ngành bông sợi trong nước và quốc tế.

VCOSA mong muốn được hợp tác với tất cả các bên có liên quan để đóng góp vào sự phát triển của ngành bông sợi Việt Nam.

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: VTGA4: 420x150 Ads