For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

Tại sao các nhà cung cấp tham gia vào kênh thông tin?

– Kênh là nơi các nhà cung cấp có thể chào bán sản phẩm của mình cho những đối tượng khách hàng có nhu cầu, tiềm năng nhất trong lĩnh vực dệt may. Việc đăng các banner quảng cáo giúp các doanh nghiệp quảng bá được hình ảnh. Chợ giao thương hướng đến việc tạo nền tảng để các nhà cung cấp có thể chủ động tìm kiếm khách hàng bằng việc cập nhập, giới thiệu sản phẩm.

– Kênh giúp truyền tải thông tin quan trọng trong ngành dệt may được cập nhập thường xuyên đến các doanh nghiệp: Các tài liệu, văn bản của Chính phủ liên quan đến ngành, môi trường kinh doanh, tình hình sản xuất, thương mại, báo cáo thị trường, công nghệ mới… trong ngành dệt may liên quan trực tiếp, gián tiếp đến nhà cung cấp. Ngoài ra còn có các thông tin về các sự kiện, hội thảo, hội chợ thích hợp để các nhà cung cấp tham gia xúc tiến thương mại.

Nguồn : VCOSA

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: VTGA4: 420x150 Ads