For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Tại sao các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm nên tham gia vào kênh thông tin?

– Kênh thông tin là phương tiện truyền tải đầy đủ các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển của Nhà nước, các văn bản pháp quy, môi trường kinh doanh. Ngoài ra còn các báo cáo thống kê sản xuất, thương mại trong ngành giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình trong nước cũng như quốc tế để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp xu hướng.

– Kênh thông tin là cầu nối các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kiến thức, tạo cơ hội hợp tác hình thành công ty liên kết hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam.

– Kênh thông tin giúp các doanh nghiệp chủ động quảng bá sản phẩm hoặc nắm bắt nhu cầu sản phẩm của các doanh nghiệp khác; đồng thời tìm kiếm được nhà cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, sản phẩm dịch vụ phù hợp với yêu cầu.

Nguồn : VCOSA

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV