For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Tại sao các bên liên quan cần chung tay xây dựng và quản trị kênh thông tin này?

– Kênh thông tin lớn mạnh sẽ tạo dựng nên một cộng đồng lớn mạnh các nhà doanh nghiệp trong cùng ngành dệt may, tạo nên tiếng nói có sức ảnh hưởng khi tham vấn Chính phủ các chính sách phát triển, ưu đãi cho ngành; những thắc mắc, khó khăn trong sản xuất thương mại được cùng đưa ra bàn luận, tháo gỡ bởi các chuyên gia, hỗ trợ các cá thể phát triển bền vững, tự tin hơn trong quá trình quốc tế hoá sản phẩm.

– Kênh thông tin phát triển sẽ là kênh truyền thông marketing hữu hiệu, các bên dễ dàng tìm kiếm cũng như chào bán sản phẩm của mình, giúp tiết kiệm các chi phí bán hàng, môi giới, …

Nguồn : VCOSA

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV