For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

NHỮNG HÀNH ĐỘNG CẦN THỰC HIỆN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY SỢI

1. Nắm vững nguyên liệu và cách sử dụng nguyên liệu, hiểu và thực hiện việc xác định độ bền sợi đơn dự kiến, về khả năng kéo sợi của một hỗn hợp nguyên liệu SCI, CSP, về thực hiện ESF trong sản xuất hàng ngày.

2. Những vấn đề trong dây máy bông hiện nay của các nhà máy, nhất là các nhà máy mới xây dựng.

3. Những yếu điểm trong dây chuyền bông – chải đối với chất lượng nguyên liệu và mục tiêu giảm tiêu hao, hạ giá thành công đoạn, nâng cao lợi nhuận sản phẩm.

4. Những khiếm khuyết trong giai đoạn hình thành sợi theo công nghệ hiện nay, trong khâu kéo dài, làm đều và hình thành sợi.

CÁC QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT TRONG SẢN XUẤT SỢI TRONG NHÀ MÁY SỢI

I. Kiểm soát sản xuất sợi

 1. Kiểm soát nguyên liệu.
 2. Kiểm soát sử dụng nguyên liệu.
 3. Kiểm soát chất lượng bán thành phẩm, sản phẩm sợi con.
 4. Kiểm soát vận hành về chất lượng quy trình nội dung, phương pháp, công cụ…
 5. Về chăm sóc thiết bị: nội dung và chất lượng sản phẩm, chu kỳ, hiệu quả, về chất lượng không khí trong xưởng (độ ẩm, độ bụi, lượng hơi nước trong không khí và trong vật liệu, về khả năng bốc hơi…)

II. Các quá trình kiểm soát trong sản xuất sợi là gì?

 1. Mục đích sử dụng cuối cùng và hướng tới dẫn dắt thị trường trên nền tảng ổn định mức chất lượng theo thời gian và lượng lớn sản phẩm.
 2. Sự ổn định mức chất lượng sợi làm nên thương hiệu nhà sản xuất.

III. Phải xác định mức chất lượng sản phẩm để

 1. Quyết định công nghệ sản xuất: dùng công nghệ nào: nồi cọc hay OE, Compact, Siro , hay Siro Compact, hay OE hoặc air jet … với các mục đích sử dụng khác nhau.
 2. Để quyết định dùng quá trình kéo sợi cho phù hợp: CM hay CD hoặc bán chải kỹ (Semi combed yarn).
 3. Để quyết định mức chất lượng và điều chỉnh các mức chỉ tiêu về lỗi Classimat, tổng lỗi IPI, về độ không đều CVm%, CV1m, 3m, 10m%, về độ xù lông % các loại.
 4. Để quyết định về độ bền, độ dãn, độ săn hay lựa chọn nguyên liệu cho phù hợp.

Phải luôn nhớ rằng:

 • Mục tiêu sản xuất sợi có chất lượng cao với chi phí thấp nhất có thể chứ không sản xuất sợi có chất lượng cao bằng mọi giá.
 • Cần làm chủ được chất lượng sản phẩm sợi làm ra.
 • Cần phải có khả năng làm được sợi tốt, ổn định với chi phí thấp.
 • CĂN CỨ VÀO MỨC CHẤT LƯỢNG SỢI ĐẠT ĐƯỢC sẽ quyết định được giá bán sợi.
 • Dựa theo thống kê của hãng USTER: USTER STATISTICS – các nhà sản xuất sợi trên thế giới thường dựa vào mức tiêu chuẩn ở đường 5-25% USP khi kiểm soát chất lượng sợi con.
 • Bản chất của việc kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất là LÀM CHO CHẤT LƯỢNG SỢI ỔN ĐỊNH, NÓ LÀ THƯƠNG HIỆU CỦA NHÀ LÀM SỢI.
 • Ai sản xuất được 100 container sợi với cùng một mức chất lượng của một loại sợi, thì người đó dẫn đầu trong sản xuất loại sợi đó.
 • Cần phải thực hiện CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO VÀ ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SỢI TRONG QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT.

Kỹ sư Nguyễn ThanhGiảng viên – Cố vấn cao cấp, Đào tạo kỹ thuật chuyên ngành sợi  

(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu đăng lại thông tin trên đây)

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV