For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Mục Tiêu Bền Vững

Ngành bông Mỹ có những mục tiêu giảm tác động môi trường rất tham vọng và Trust Protocol là một phương pháp để đạt được các thành tựu lớn này. Sáu chỉ tiêu cải tiến liên tục của Trust Protocol về sử dụng đất, bảo vệ đất, sử dụng năng lượng, khí thải nhà kính, carbon đất, và sử dụng nước đều có sự liên kết với các mục tiêu quốc gia năm 2025 của ngành Bông Mỹ.

Chương trình U.S. Cotton Trust Protocol được thiết kế để xây dựng một tiêu chuẩn mới cho bông trồng bền vững, đảm bảo góp phần vào việc bảo vệ và bảo tồn hành tinh này, với các phương pháp bền vững và có trách nhiệm nhất.

Trust Protocol áp dụng mục tiêu và phương pháp đo lường định lượng và được xác minh vào việc trồng bông bền vững hơn và giúp thúc đẩy cải tiến liên tục trong sáu chỉ tiêu phát triển bền vững chính – sử dụng đất, carbon đất, quản lý nước, xói mòn đất, khí thải nhà kính, và hiệu suất sử dụng năng lượng.

Lợi Ích cho Nhà Máy và Nhà Sản Xuất Thành Viên:

  • Cơ hội được xác định là một phần của chuỗi cung ứng hoàn toàn minh bạch và được các nhãn hàng lựa chọn khi họ tìm kiếm nguồn bông Mỹ
  • Có thể sử dụng tài liệu và logo của Trust Protocol để truyền đạt các mục tiêu phát triển bền vững.
  • Được công nhận trên trang web của Trust Protocol
    Tiếp cận gói hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các đối tác của bông Mỹ và là thành viên của Trust Protocol

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV