VYP top

Mời Doanh nghiệp tham gia khảo sát Online về BRAZIL COTTON

Link Survey Online BRAZIL COTTONhttps://pt.surveymonkey.com/r/braziliancottonday

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp,

Hiệp hội Bông Brazil (Abrapa) đang tiến hành một cuộc khảo sát để xác định các tiêu chí chính mà Người mua bông quan tâm trong quá trình mua hàng và cách đánh giá Bông Brazil theo từng tiêu chí này để giúp Bông Brazil cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp là rất quan trọng vì đây chính là quyền lợi chính đáng của bên mua hàng.

Do đó, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia khảo sát đông đủ.

Câu trả lời của Quý Doanh nghiệp sẽ được hoàn toàn bảo mật.

Bảng khảo sát được dịch ra nhiều ngôn ngữ, Quý Doanh nghiệp có thể tùy chọn ngôn ngữ phù hợp để tham gia.

Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia.

Trân trọng.

Mời Doanh nghiệp tham gia khảo sát Online về BRAZIL COTTON

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads