VYP top

Nhu cầu không đổi và chịu nhiều áp lực, và giá bông tiếp tục giảm

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 8f19ea13d3d8684ac8b95722f2f69c3e.png

Xu hướng giá

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Theo dữ liệu của SunSirs, giá xơ bông 3128B vào ngày 21 khoảng 22.810 RMB/tấn, tăng 0,10% so với đầu tháng.

Đánh giá phân tích

Vào ngày 21, giá trung bình của chỉ số giá bông trong nước 3128B là 22.783 RMB/tấn, giảm 39 RMB/tấn so với cuối tuần trước. Vào ngày 21, giá mở cửa của hợp đồng bông Zheng 2205 chính là 21.325 RMB/tấn, tăng 105 RMB/tấn so với cuối tuần trước.

Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, tổng số 23.055.450 kiện bông đã được kiểm định trên toàn quốc, với tổng trị giá 5,2068 triệu tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bông kỳ hạn trên sàn ICE tăng trở lại vào cuối tuần trước, với hợp đồng tháng 5 ở mức 121,16 cent và hợp đồng tháng 7 ở mức 118,13 cent. Các doanh nghiệp dệt may hạ nguồn về cơ bản hoạt động bình thường và có nhu cầu bổ sung kho hàng nhất định. Gần đây, bông Zheng đã có một sự điều chỉnh mạnh mẽ, và các doanh nghiệp sợi đã tăng lượng yêu cầu.

Triển vọng thị trường

Tình hình tổng thể của nhu cầu hạ nguồn không đổi và giá bông đang chịu áp lực. Dự kiến, thị trường bông giao ngay sẽ biến động ở mức cao trong ngắn hạn.

Nguồn: SunSirs