For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: VTG A1: CCIxVITAS

Giá sợi Trung Quốc: thị trường nhập khẩu và nội địa

Giá nhập khẩu sợi bông đã giảm tính theo đồng nhân dân tệ tại Trung Quốc, bất kể giá tăng tính theo đồng đô la. Tuy nhiên, việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu bông bổ sung sẽ hỗ trợ các nhà kéo sợi trong nước.

Giá sợi vẫn ổn định trên thị trường nội địa của Trung Quốc, phù hợp với việc thiếu sự tích cực bất thường trong giai đoạn này của năm.

Giá sợi bông được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô, với sự gia tăng của bông kỳ hạn tại Trịnh Châu đã đưa ra lý do là không hạ giá sợi.

Mức tiêu thụ chính thức từ dự trữ nhà nước đã không được phục hồi và tồn kho từ những năm trước đã được tiêu thụ tại các nhà máy kéo sợi.

Mặt khác, hạn ngạch nhập khẩu bổ sung 800.000 tấn đã được chính thức công bố và chỉ dành riêng cho các nhà máy kéo sợi trong nước.

Do đó, chi phí nguyên liệu thô của các nhà sản xuất sợi giảm, vì bông nước ngoài rẻ hơn bông trong nước.

Tuy nhiên, giá bông quốc tế đã tăng trong những tuần qua, do đó đã làm giảm chênh lệch giá so với giá bông trong nước.

Các nhà máy kéo sợi của Trung Quốc trước mắt  phải đối mặt với sự cạnh tranh từ sợi bông nước ngoài, đặc biệt là từ Việt Nam nơi việc sản xuất sợi Trung Quốc đang được di dời đến đó.

Giá nhập khẩu sợi bông đã tăng tính theo đồng đô la, tuy nhiên giảm về đồng nhân dân tệ sau khi tính đến việc giảm thuế VAT 3% kể từ ngày 1 tháng 4, từ 16% xuống còn 13%.

Do đó, nhập khẩu sợi bông có thể vẫn mạnh từ Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan.

Tuy nhiên, sự gia tăng của đồng rupee Ấn Độ sẽ hạn chế mức tiêu thụ xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc, với các nhà máy kéo sợi Ấn Độ cũng phải đối mặt với sự phục hồi mạnh mẽ của giá bông trên thị trường nội địa của họ.

Nguồn: Emergingtextiles