VYP top Cotton day 2022

Giá chuỗi polyester: : PX, PTA, MEG and Fiber Prices

Giá chuỗi polyester giảm toàn diện vào cuối tuần qua với hầu hết các sản phẩm hóa dầu cuối cùng giảm 15-20% trong hai tuần. Giá PTA giảm mạnh, nhường chỗ cho việc giảm giá polyester trong giai đoạn tới.

Giá chuỗi polyester giảm mạnh trong hai ngày qua, phù hợp với cuộc khủng hoảng địa chính trị trước mắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Như một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bi quan chiếm ưu thế, giá dầu đã giảm trong hai tuần qua, với WTI của New York giảm 16%.

Các sản phẩm hóa dầu khác trong chuỗi polyester đi theo cách giảm tương tự.

Naphtha CFR Nhật Bản thậm chí giảm xuống dưới 500 đô la mỗi tấn vào thứ Hai tuần này, do đó giảm 19,5% trong hai tuần.

Giá MX và PX lần lượt giảm 5% và 2,8% trong bảy ngày qua.

Đồng thời, giá PTA giảm mạnh, giảm 2,5% vào cuối tuần trên thị trường quốc tế và giảm 2,8% trên thị trường nội địa tại Trung Quốc.

Trong hai tuần, giá PTA giảm 6,1% trên thị trường quốc tế và thậm chí giảm 9,7% tại Trung Quốc.

Giá xơ polyester cũng giảm mạnh trong hai tuần qua, nhưng giá sợi polyester được hỗ trợ bởi dự đoán giá tăng trở lại có thể xảy ra.

Giá PSF giảm gần 10% trong hai tuần, nhưng mức giảm của giá sợi là 4,5%.

Chi phí nguyên vật liệu tại các nhà máy polyester giảm sẽ gây ra sự sụt giảm mới của giá xơ vì nhu cầu sẽ không phục hồi ngay lập tức, giá bị suy giảm bởi xu hướng theo mùa và sự bi quan lan rộng trong ngành dệt may ở Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi giờ đây có thể thực sự ảnh hưởng đến thương mại dệt may trên thị trường toàn cầu, nếu cuối cùng chính quyền Trump quyết định tăng thuế nhập khẩu 25% của Mỹ đối với hàng may mặc Trung Quốc.

Suy thoái kinh tế toàn cầu cũng sẽ làm giảm giá hóa dầu trong giai đoạn tới với giá polyester do đó giảm xuống mức thấp trong lịch sử.

Nguồn: Emergingtextiles