VYP top

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 31/10 ~ 04/11/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Thị trường dệt may Trung Quốc ghi nhận lợi nhuận giảm

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với thị trường dệt may Trung Quốc. Hầu hết các nhà máy kéo sợi như sợi cotton, sợi polyester, sợi rayon đều bị thua lỗ. Sợi cotton tiếp tục lỗ sâu sau hai tháng đảo chiều sau khi giá bông giảm trong quý III. Sau đó, việc kiểm soát dịch bệnh ở Tân Cương đã ảnh hưởng đến việc nhập và vận chuyển bông mới, giá bông giao ngay phục hồi và sợi cotton lại bị lỗ.

Lợi nhuận từ sợi polyester bắt đầu chuyển từ tích cực sang tiêu cực kể từ tháng 5 và các khoản lỗ tiếp tục gia tăng. Cho đến thời điểm hiện tại, sợi polyester trở thành mặt hàng chịu tổn thất nhiều nhất trong 3 loại sợi chính. Sợi rayon bắt đầu thua lỗ từ quý II và có sự phân hóa lớn hơn giữa các loại sợi khác nhau, với mức lỗ trung bình khoảng 1.000 NDT/tấn. Phải đến quý IV, khoản lỗ mới bắt đầu giảm do giá nguyên liệu đầu vào giảm đáng kể.

Chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân công và vận chuyển tăng cao chắc chắn đã dẫn đến chi phí sản xuất của các nhà máy sợi cao hơn, đây là một trong những nguyên nhân gây ra thâm hụt. Tuy nhiên, áp lực chính là giá giảm và lượng mua của các nhà máy dệt giảm do nhu cầu tiêu thụ chậm. Các nhà kéo sợi có xu hướng giảm hàng tồn kho, và ngay cả khi các đơn đặt hàng phục hồi trong giai đoạn tháng 8-9, họ ưu tiên bán nhiều sợi hơn là điều chỉnh tăng giá đáng kể. Hiện tại, còn ba tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và hầu hết các nhà máy sợi đều có lượng sợi tồn kho khoảng một tháng. Dựa trên tình hình sản xuất hiện tại, các nhà máy kéo sợi có thể giữ hàng tồn kho 1-2 tháng cho dịp Tết Nguyên đán, bán ra ít nhất 2-3 tháng sản lượng sợi sản xuất. Nhà máy sợi chắc chắn đang ở thế yếu trong các cuộc đàm phán giá cả với các thương nhân và nhà máy dệt, những người đã giảm hàng tồn kho trong hơn nửa năm và sẽ tiếp tục hành động thận trọng.

Tết Nguyên Đán sẽ đến sớm trong năm nay và hầu hết những người tham gia đều mong đợi thị trường sẽ dần đóng cửa vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang mong đợi là các đơn đặt hàng từ mùa xuân đến mùa hè năm sau. Trong bối cảnh hiện tại, không dễ để giảm hàng tồn kho. Do đó, ngay cả khi nguyên liệu đầu vào biến động, giá sợi vẫn không có lực tăng.

Nguồn: Textile Excellence_ Ngọc Trâm biên dịch

=========

China’s Textile Market Reports Falling Profits

It is a difficult year for China textile market in 2022. Most spinners are struggling with losses, including cotton yarn, polyester yarn and rayon yarn. Cotton yarn continues to suffer deep losses, which are just reversed for about two months after cotton price slumped in the third quarter. Later, as the epidemic control in Xinjiang affected the arrival of new cotton and transportation, cotton spot price started to recover and cotton yarn suffered losses again.

Polyester yarn profit started turning from positive to negative since May and the losses kept widening. Till now, polyester yarn has become the product that suffered the deepest losses among the three major spun yarns. Rayon yarn started to lose money since the second quarter, and there were bigger divergences among different varieties, with losses around 1,000 yuan/mt on average. It was not until the fourth quarter when the losses started to decrease with notable price decline of raw materials.

The stronger raw materials and energy as well as labour and transportation have indeed led to rising production cost of spinners, which is part of the reasons that have caused losses. However, the main pressure is from lackluster demand that has resulted in lower price acceptance and less purchasing volume of fabric mills. Spinners have been inclined to reduce the inventory and even when orders are recovering during August-September, they prefer to sell more yarns instead of adjusting up prices greatly. Now there is three months before the Chinese Lunar New Year and most spinners keep yarn inventory of around 1 month. Based on current production status, the spinners can keep 1-2 months’ inventory for the Chinese Lunar New Year holiday by selling out yarns of at least 2-3 months’ output. Spinners are undoubtedly keeping weaker position in price negotiation when traders and weaving mills who have held lower stocks for more than half a year and will keep acting cautiously.

The Chinese Lunar New Year is coming earlier this year and most participants expect that the market will gradually be closed around New Year’s Day. What we can still look forward to is the orders of spring and summer in the coming year. In view of the current environment, it is not easy to reduce the stocks. Therefore, even if the raw materials are fluctuating, yarn price still lacks upward momentum.

Source: Textile Excellence

—————————————————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.