Web VYP ECV 8th 2022

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 25/07 ~ 29/07/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 19/07 ~ 26/07/2022

Nguồn: VITIC

B. Giá cả thị trường tuần 25/07 ~ 29/07/2022

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá hàng tuần: Giá bông giao ngay tăng 1.200 Rupee

Theo Cục Báo cáo Vụ mùa, diện tích gieo trồng bông ở Punjab tăng 16,1%, trong khi diện tích gieo trồng bông ở Sindh giảm khoảng 13%.

Thị trường bông trong nước có xu hướng tăng do tỷ giá hối đoái đồng đô la cao. Hầu như tất cả các khu vực sản xuất bông của đất nước đang phải hứng chịu những cơn mưa, dẫn đến bùn trên các cánh đồng.

Thu hoạch bông giảm, ảnh hưởng đến chất lượng bông, nhưng tỷ giá đô la tăng cũng khiến nhập khẩu bông trở nên đắt đỏ hơn, buộc các nhà máy phải mua bông kém chất lượng với giá cao hơn. Nhu cầu và giá sợi cotton đang giảm. Do tỷ giá đồng đô la tăng giá, một số nhà máy đang xuất khẩu sợi cotton và vải dệt nhưng chỉ với số lượng nhỏ.

Giá bông đã dao động khoảng 17.000 Rupee/maund (37 kg) trong hai tháng kể từ khi bắt đầu mùa vụ mới. Vào đầu vụ, giá bông ở mức 22.500-23.000 Rupee/maund và sau khi giảm xuống, nó đã đạt mức thấp nhất 13.000-13.500 Rupee/maund trước lễ Eidul Adha. Tuy nhiên, sau đó giá đã tăng thêm 7.000 Rupee/ maund và đạt đỉnh 20.000 Rupee/maund do đồng đô la mạnh lên và lượng mưa.

Tương tự, trong hơn hai tháng qua, giá Phutti (hạt bông) liên tục biến động, tạo ra tâm lý lo lắng và xáo trộn trên thị trường.

Trong tuần qua, giá bông đã tăng bất thường. Nhu cầu tiêu thụ bông cao, mặc dù chất lượng không đảm bảo, đã đẩy giá lên.

Giá bông ở Sindh nằm trong khoảng 18.500 Rupee đến 19.200 Rupee cho mỗi maund. Giá Phutti theo chất lượng nằm trong khoảng 4.500 Rupee đến 6.500 Rupee cho mỗi 40 kg.

Tại tỉnh Punjab, giá bông là 19.800 Rupee đến 20.200 Rupee/maund, và giá Phutti là 8.500 đến 10.000 Rupee/40 kg.

Do mưa ở tỉnh Balochistan, chỉ có ba nhà máy ginning hoạt động một phần ở đó. Giá bông dao động từ 18.500 đến 19.000 Rupee/maund và giá Phutti từ 6.500 đến 9.000 Rupee/40 kg.

Ủy ban Giá giao ngay của Hiệp hội Bông Karachi đã tăng giá giao ngay lên 1.200 Rupee/maund và chốt giá giao ngay ở mức 19.200 Rupee/maund.

Naseem Usman, Chủ tịch Diễn đàn các nhà môi giới bông Karachi, cho biết giá bông có xu hướng tăng trên thị trường bông quốc tế. Giá bông giao sau ở New York đạt 96,74 cent/pound sau khi tăng. Theo báo cáo xuất khẩu và bán hàng hàng tuần của USDA, doanh số bán hàng cho vụ 2021-22 là 4.000 kiện, thấp hơn đáng kể so với tuần trước. Việt Nam đứng đầu với lượng mua 6.400 kiện. Đứng thứ hai là Ecuador với 700 kiện. Nhật Bản đứng thứ ba với 400 kiện.

Đối với vụ 2022-23, thậm chí 55.700 kiện đã được bán. Việt Nam đứng đầu với 26.000 kiện. Thổ Nhĩ Kỳ mua 8.800 kiện và chiếm vị trí thứ hai. Malaysia mua 6.600 kiện và đứng thứ ba. Bangladesh đã mua 4.000 kiện và đứng thứ tư. Pakistan mua 3.100 kiện và đứng ở vị trí thứ năm.

Naseem Usman cho biết việc gieo hạt vụ bông 2022-23 ở Punjab đang trong giai đoạn cuối trong khi việc gieo hạt ở Sindh đã hoàn tất. Theo báo cáo ước tính đầu tiên của Phòng Dịch vụ Báo cáo Cây trồng Punjab, diện tích trồng bông đạt 1,485 triệu ha, đạt 81,5% so với mục tiêu và tăng khoảng 16,1% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, diện tích gieo sạ ở Sindh đã được đăng ký là 0,517 triệu ha, đạt 80,8% so với mục tiêu và giảm khoảng 13,0% so với năm ngoái. Tổng diện tích cả hai tỉnh là 2,002 triệu ha, đạt 81,4% mục tiêu và tăng 6,9% so với năm trước.

Các đợt mưa gió mùa gần đây sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp nói chung của các cây trồng chính của Kharif như bông, mía, lúa và ngô, nhưng các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo rằng cây bông ở nước này sẽ bị thiệt hại nếu mưa tiếp tục kéo dài vào tuần tới.

Tại cuộc họp trước đó được tổ chức vào ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nông nghiệp Liên bang (FCA) đã đặt mục tiêu đạt 11 triệu kiện bông trên diện tích 2,5 triệu ha cho vụ 2022-23. Đại hội cũng đặt mục tiêu sản xuất 8,6 triệu tấn lúa trên 3,1 triệu ha. FCA đặt mục tiêu sản xuất mía đường cho vụ 2022-23 là 78,6 triệu tấn trên diện tích 1,2 triệu ha.

Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may toàn Pakistan (APTMA) hôm thứ Sáu đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạch định chính sách đi đến sự đồng thuận về cách thoát khỏi tình trạng khó khăn và đưa nền kinh tế thoát khỏi vòng xoáy đi xuống hiện tại.

Trích: Business Recorder_Ngọc Trâm biên dịch

======

Weekly Review: Cotton spot rate increases by Rs1200

According to the Crop Reporting Services Department there is a 16.1% increase in cotton sowing in Punjab, whereas cotton sowing area in Sindh witnessed a decrease of about 13%.

A bullish trend prevailed in the local cotton market due to the high exchange rate of US dollar. Almost all cotton-producing areas of the country are under the spell of rains, as a result of which there is mud in the fields.

The picking of cotton is decreasing and the quality of cotton is also affected, but due to the increase in the rate of dollar, the import of cotton is also becoming more expensive, so the spinning mills are forced to buy low quality cotton at high prices. Demand and prices of cotton yarn are sluggish. Some mills are exporting cotton yarn and textile products due to increase in the rate of dollar, but its quantity is low.

The price of cotton fluctuated by Rs 17,000 per maund in two months since the beginning of the new season. The rate of cotton was Rs 22,500 to Rs 23,000 per maund at the start of the season which after decreasing reached at the lowest level of Rs 13,000 to 13,500 per maund before Eidul Adha. However, afterwards it increased by Rs 7,000 per maund and reached at the highest level of Rs 20,000 per maund due to increase in the rate of dollar and rains.

In the same way, fluctuation continued in the rate of Phutti during the last two months and there was uncertainty and chaos in the market.

During the week under comment, there has been an extraordinary increase in the price of cotton, despite the quality not being suitable the price of cotton is increasing as demand of cotton is high.

The rate of cotton in Sindh is in between Rs 18,500 to Rs 19,200 per maund. The rate of Phutti as per quality is in between Rs 4500 to Rs 6500 per 40 kg.

In Punjab province, the price of cotton was Rs 19,800 to Rs 20,200 per maund, and the price of Phutti was Rs 8,500 to Rs10,000 per 40 kg.

Due to rains in Balochistan province, only three ginning factories are running there, partially. The price of cotton was in between Rs18,500 to Rs 19,000 per maund and the price of Phutti was Rs6,500 to Rs9,000 rupees per 40 kg.

The Spot Rate Committee of Karachi Cotton Association increased the spot rate by Rs1200 per maund and closed the spot rate at Rs19200 per maund.

Naseem Usman, Chairman of Karachi Cotton Brokers Forum, said that there is a tendency of increasing the price of cotton in the international cotton markets. The rate of Future Trading of New York cotton after increasing reached at 96.74 US cents per pound. According to the USDA’s weekly export and sales report, sales for 2021-22 were 4,000 bales, significantly lower than last week. Vietnam took the first place by purchasing 6,400 bales. Ecuador came in second with 700 bales. Japan was third with 400 bales.

As many as 55,700 bales were sold for 2022-23. Vietnam was on number one with by 26,000 bales. Turkey bought 8800 bales and came second. Malaysia bought 6,600 bales and came third. Bangladesh bought 4,000 bales and stood at the fourth position.

Pakistan bought 3100 bales and stood at the fifth position.

However, sowing area in Sindh was registered at 0.517 million hectares comprising 80.8 % of the target and about 13.0 % less than previous year. Total cultivated area of both provinces placed at 2.002 million hectares which shows 81.4 % against target and an increase of 6.9 % as compared to last year.

The recent monsoon rains will have no negative impact on overall agriculture production of major Kharif crops including cotton, sugarcane, rice and maize but agriculture experts warn if rains continue into next week it will harm the cotton crop in the country.

Federal Committee on Agriculture (FCA) during its previous meeting held on April 1, fixed 11 million bales of cotton production target from an area of 2.5 million hectares for year 2022-23. The meeting also fixed 8.6 million tons production target for rice over an area of 3.1 million hectares. The FCA fixed the production target of sugarcane for year 2022-23 at 78.6 million tons from an area of 1.2 million hectares.

All Pakistan Textile Mills Association (APTMA) on Friday urged all political leaders and policymakers to develop a consensus on how to navigate from the situation of extreme distress and pull the economy out of current downward spiral.

Source: Business Recorder

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. VCOSA đang tìm kiếm thêm nguồn dữ liệu giá từ các thị trường trọng tâm để bổ sung đầy đủ hơn. VCOSA cũng trong giai đoạn xây dựng bộ dữ liệu giá nhập khẩu sợi vào Việt Nam và giá sợi sản xuất tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. VCOSA is looking for more sources of price data from major markets to make it more complete. VCOSA is also developing a dataset of import prices of yarn to Vietnam and prices of yarn produced in Vietnam, which will be available soon.