Texfuture 2023 CCI - 2023

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 23/01 ~ 27/01/2023

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Diện tích bông của Brazil có thể tăng trong niên vụ 2022-2023

Diện tích trồng bông ở Brazil có thể tăng trong niên vụ 2022-2023 do lợi nhuận tốt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về Kinh tế Ứng dụng (CEPEA), điều này có thể bị ảnh hưởng bởi khả năng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu do lạm phát và các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc.

Tổng công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB) dự báo sản lượng bông của Brazil niên vụ 2022-23 sẽ tăng 16,6% so với niên vụ 2021-22 lên 2,973 triệu tấn, mức cao thứ hai từ trước đến nay. Điều này là do năng suất đạt 1.815 kg mỗi ha (tăng 13,9% so với vụ 2021-22) và diện tích 1,638 triệu ha, tăng 2,3%.

Thời điểm hiện tại, thời tiết thuận lợi cho cả việc gieo trồng và cây trồng phát triển. Nhưng các nhà sản xuất bông đang chú ý đến chi phí sản xuất tăng, đặc biệt là phân bón, theo báo cáo hai tuần một lần mới nhất của CEPEA về bông Brazil.

Do mùa vụ mới bắt đầu và lượng bông sẵn có cao hơn nên tốc độ giao dịch dự kiến ​​sẽ tăng lên. Một số người mua đã quan tâm đến việc đảm bảo sản phẩm của vụ tiếp theo thông qua các hợp đồng.

CONAB ước tính trong báo cáo tháng 12 năm 2022 rằng mức tiêu thụ có thể đạt 720.000 tấn trong niên vụ 2022-2023, tăng 2,1% so với 705.000 tấn trong niên vụ 2020-21.

Tồn cuối kỳ ở Brazil là 1,34 triệu tấn vào tháng 12 năm 2022, mức thấp nhất kể từ niên vụ 2018-19 và có thể duy trì giá cho đến đầu niên vụ tới. Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2023, CONAB dự báo lượng tồn cuối kỳ ở mức 1,614 triệu tấn (niên vụ 2022-23), mức cao nhất kể từ niên vụ 2019-20, CEPEA cho biết.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng thu hoạch bông toàn cầu niên vụ 2022-2023 là 25,197 triệu tấn, trong khi tiêu thụ toàn cầu giảm 4,9% xuống 24,32 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ niên vụ 2019-2020 (22,658 triệu tấn). Trong khi đó, nhập khẩu toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm 1,4% từ niên vụ 2021-2022 xuống còn 9,204 triệu tấn. Do đó, USDA dự báo lượng dự trữ toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 sẽ tăng 4,8% so với niên vụ trước lên 19,5 triệu tấn.

USDA chỉ ra rằng các lô hàng từ Brazil có thể đạt tổng cộng 1,807 triệu tấn trong vụ 2022-23 (từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023), tăng 7,4% so với mùa trước và cao thứ ba trong lịch sử.

Nguồn: Fibre2Fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

===========

Brazil’s cotton area may increase in 2022-23 season

Pic: Shutterstock

The cotton area in Brazil may increase in the 2022-23 season, due to the good profitability over the last years. However, it may be affected by the possible downturn of the world economy because of inflation and COVID-19 cases in China, according to the Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA).

Brazil’s National Supply Company (CONAB) has projected cotton production in Brazil to reach 2.973 million tons for 2022-23, an increase of 16.6 per cent compared to 2021-22, which would be the second highest in history. This is the result of productivity at 1,815 kilos per hectare (+13.9 per cent up from 2021-22) and an area increase of 2.3 per cent to 1.638 million hectares.

For the time being, the weather has been favouring both the planting and the development of the crop. Cotton producers, however, remain focused on higher production costs, especially of fertilizers, CEPEA’s latest fortnightly report on Brazilian cotton said.

Due to the beginning of the crop season and higher cotton availability, the pace of trade is expected to increase. Some purchasers are already interested in guaranteeing the product of the next crop through contracts.

CONAB estimated in its December 2022 report that the consumption can reach 720,000 tons in the 2022-23 season, 2.1 per cent up from 705,000 tons in 2020-21.

Ending stocks in Brazil were 1.34 million tons in December 2022, lowest since 2018-19 and may sustain prices until the beginning of the next season. In December 2023, on the other hand, CONAB forecasts ending stocks to be at 1.614 million tons (2022-23 crop), the highest since 2019-20, CEPEA said.

The USDA estimates the world 2022-23 cotton crop at 25.197 million tons and global consumption to reduce by 4.9 per cent to reach 24.32 million tons, the lowest since 2019-20 (22.658 million). World imports, in turn, are expected to amount to 9.204 million tons, down 1.4 per cent from 2021-22. Therefore, the USDA projects the global stocks at 19.5 million tons in 2022-23, 4.8 per cent up compared to the previous season.

The USDA indicates that shipments from Brazil may total 1.807 million tons in 2022-23 (from August 2022 to July 2023), up 7.4 per cent compared to the season before and the third highest in history.

Source: Fibre2Fashion

———————————————————————————————————————————-

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from domestic market of China, India, Pakistan, Bangladesh .
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.