VYP top

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 14/11 ~ 18/11/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

SunSirs: Tiêu thụ tiếp tục suy yếu, thị trường sợi cotton yếu và suy giảm

Xu hướng giá

Theo giám sát của SunSirs, giá sợi cotton 32S tại Sơn Đông vào ngày 17 là 25.775 RMB/tấn, giảm 15,95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá phân tích

Giao dịch trên thị trường sợi cotton chững lại, các doanh nghiệp dệt may không thể xuất hàng suôn sẻ, hạ nguồn tiếp tục thiếu đơn hàng mới, phần lớn là đơn hàng lô nhỏ. Các thị trường ở Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông không thấy cải thiện và và giá thị trường sợi cotton tiếp tục giảm. Tính đến ngày 17, tồn kho sợi cotton thành phẩm ở hầu hết các nhà máy dệt may đều ở mức cao, tốc độ hoạt động của các doanh nghiệp dệt may giảm xuống. Tính đến ngày 11, tồn kho sợi của Trung Quốc đã đạt khoảng 31 ngày, tăng 2 ngày so với tháng trước. Vào mùa thấp điểm của ngành, thị trường tiếp tục yếu. Thị trường bông thượng nguồn giảm và tồn kho thành phẩm tại các nhà máy dệt tiếp tục tăng. Một số nhà máy dệt vừa và nhỏ đã lên kế hoạch trước cho kỳ nghỉ. Tiêu thụ trong và ngoài nước tiếp tục yếu, doanh nghiệp chủ yếu điều chỉnh hàng tồn kho.

Triển vọng thị trường

Trong ngắn hạn, xu hướng thị trường sợi cotton sẽ vẫn yếu.

Nguồn: SunSirs

===========

SunSirs: Consumer End Continued to Weaken, Cotton Yarn Market Was Weak and Downward

Price trend

According to the monitoring of SunSirs, the price of 32 cotton yarns in Shandong on the 17th was 25,775 RMB/ton, down 15.95% year on year.

Analysis review

The trading of pure cotton yarn market was flat, the textile enterprises were not good at goods delivery, the downstream continued to lack new orders, and most of them were small and bulk orders. Jiangsu, Zhejiang, Guangdong and other markets had not seen improvement, and the cotton yarn market quotation continued to decline. As of the 17th, the cotton yarn finished product inventory of most textile mills was at a high level, and the operating rate of textile enterprises declined. As of the 11th, China’s yarn inventory had reached about 31 days, an increase of 2 days month on month. In the off season of the industry, the market continued to be weak. The upstream cotton market declined, and the inventory of finished products of textile mills continued to rise. Some small and medium-sized textile mills planned to take holidays in advance. The domestic and foreign consumer end continues to be weak, with enterprises mainly destocking.

Market outlook

In the short term, the cotton yarn market trend will remain weak.

Nguồn: SunSirs

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.