Web VYP ECV 8th 2022

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 13/06 ~ 17/06/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 07/06 ~ 15/06/2022

Nguồn: VITIC

B. Giá cả thị trường tuần 13/06 ~ 17/06/2022

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Giá bông và sợi giảm trong các tuần gần đây: SIMA

Ông SK Sunderaraman, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà máy miền Nam Ấn Độ (SIMA) và Chủ tịch Ravi Sam, cho biết giá bông và sợi đã giảm trong những tuần gần đây.

Tiruppur hiện đang bán sợi với giá chiết khấu từ 20-25 Rupee/kg. Tuy nhiên, các nhà máy chỉ có thể bán 50% lượng sợi được sản xuất. Hầu hết các nhà máy đang giảm sản lượng.

Giá bông cũng giảm đáng kể. Giá bông giao ngay Shankar-6 đã giảm xuống còn 91.000 Rupee (tương đương) so với gần 100.000 Rupee/candy vào tháng trước.

Giá bông bắt đầu giảm khi chính phủ liên bang cho phép nhập khẩu miễn thuế cho đến ngày 30/9. Nhà máy đang xin gia hạn miễn thuế đến hết ngày 31/12.

Nguồn: Fashionating world _ Ngọc Trâm biên dịch

=========

Cotton and yarn price declined in recent weeks: SIMA

Prices of cotton and yarn have declined in the recent weeks, say SK Sunderaraman, Deputy Chairman and Ravi Chairman, Ravi Sam, Southern India Mills’ Association (SIMA).

According to them, yarn is currently being sold at a discount price of Rs 20 to Rs 25 a kg in Tiruppur. Despite this, mills have been able to sell only 50 per cent of the yarn produced. Most of the mills have reduced production.

Cotton prices have also fallen significantly. The spot price quoted for Shankar-6 variety of cotton has fallen to Rs 91,000 (approximately) compared to almost Rs 1 lakh a candy last month.

With the Union Government permitting duty free imports till September 30 cotton prices started declining. The mills have sought extension of the exemption till December 31.

Source: Fashionating world

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. VCOSA đang tìm kiếm thêm nguồn dữ liệu giá từ các thị trường trọng tâm để bổ sung đầy đủ hơn. VCOSA cũng trong giai đoạn xây dựng bộ dữ liệu giá nhập khẩu sợi vào Việt Nam và giá sợi sản xuất tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. VCOSA is looking for more sources of price data from major markets to make it more complete. VCOSA is also developing a dataset of import prices of yarn to Vietnam and prices of yarn produced in Vietnam, which will be available soon.