Texfuture 2023 CCI - 2023

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 13/02 ~ 17/02/2023

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ tác động đến tăng trưởng ngành bông Mỹ trong năm 2023

Dữ liệu mới cho thấy ngành bông Mỹ có thể dự báo tăng trưởng chậm lại so với hai năm trước do chi phí sản xuất tăng, nhu cầu của người tiêu dùng sụt giảm và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Theo dữ liệu mới nhất do các nhà kinh tế của Hội đồng bông quốc gia (NCC) công bố, diện tích trồng bông của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm 170% so với năm ngoái xuống còn 11,4 triệu mẫu Anh. Trong khi chi phí sản xuất vẫn cao, giá bông kỳ hạn vào thời điểm thu hoạch thấp hơn 16,5% so với một năm trước và giá của hầu hết các mặt hàng cạnh tranh tương đối không thay đổi.

Các tín hiệu kinh tế hiện tại được phản ánh trong kết quả khảo sát năm 2023, với nhiều nhà sản xuất cho biết họ sẽ chuyển từ bông sang các mặt hàng cạnh tranh khác.

Tiến sĩ Jody Campiche, Phó Chủ tịch phân tích kinh tế và chính sách của NCC, đã tiết lộ tỷ lệ từ bỏ dự kiến ​​là 22,6% vào năm 2023 trong một phân tích về kết quả Khảo sát ý định trồng trọt hàng năm của NCC.

Bà Campiche cho biết sản lượng toàn cầu ước tính sẽ tăng nhẹ lên 115,9 triệu kiện trong vụ 2023/24 do diện tích thu hoạch tăng. Nhìn chung, triển vọng nhu cầu bông toàn cầu vụ 2023/24 có xu hướng tích cực hơn so với vụ 2022/23 với kỳ vọng các điều kiện kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện.

Đối với vụ 2023/24, tiêu thụ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 4,7% lên 116,1 triệu kiện. Việc dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19 ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiêu thụ bông năm 2023. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã dự báo tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tăng từ 3% năm 2022 lên 5,2% vào năm 2023. Với việc tiêu thụ mở rộng ở các nước nhập khẩu chính, thương mại toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên 44,2 triệu kiện trong vụ 2023/24.

Về việc tiêu thụ bông trong nước, NCC dự kiến ​​mức tăng tiêu thụ ở Mỹ lên 2,3 triệu kiện trong vụ 2023/24. Là một trong những thị trường lớn nhất của bông Mỹ, các nhà máy tại Mỹ tiếp tục đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của ngành bông. Trước sự gia tăng nhập khẩu dệt may từ các nhà cung cấp châu Á, ngành dệt may Mỹ đã tập trung vào đầu tư mới và áp dụng công nghệ để duy trì tính cạnh tranh. NCC cho biết việc duy trì các thỏa thuận thương mại quan trọng ở Tây bán cầu cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của ngành dệt may Mỹ.

Tiêu thụ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trong vụ 2023/24 cùng với nguồn cung của Mỹ cũng tăng dẫn đến dự báo xuất khẩu của Mỹ cao hơn so với vụ 2022/23. Kết hợp với việc tiêu thụ ở Mỹ, tổng lượng tiêu thụ thấp hơn nguồn cung dự kiến ​​và lượng tồn cuối kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên 5,3 triệu kiện. Tồn cuối kỳ thế giới dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ trong vụ 2023/24 xuống còn 89,9 triệu kiện, dẫn đến tỷ lệ tồn/sử dụng là 77,5%.

Tuy nhiên, NCC cảnh báo rằng triển vọng kinh tế hiện tại của Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu nên được xem xét một cách thận trọng vì có một số rủi ro tiêu cực. Những tác động liên tục của chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát cao, chiến tranh giữa Nga và Ukraine, tác động nghiêm trọng tiềm tàng của Covid-19 đối với sức khỏe ở Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị, áp lực tiền tệ ở các nước nhập khẩu lớn và tăng trưởng kinh tế chậm lại đều có thể ảnh hưởng đến nhu cầu bông vào năm 2023, khiến nhu cầu bông đi xuống áp lực lên giá bông.

Nguồn: Just Style _ Ngọc Trâm biên dịch

===========

Supply chain issues to impact US cotton industry growth in 2023

The US cotton industry can expect a slowdown in growth from the prior two years, new data shows, as a result of increased production costs, slumping consumer demand and supply chain disruptions.

he latest data from National Cotton Council economists shows US cotton acreage is projected to be down 170% on last year to 11.4m acres. While production costs remain elevated, cotton harvest-time futures prices are currently 16.5% less than a year ago and the prices of most competing commodities are relatively unchanged.

The current economic signals are reflected in the 2023 survey results as many growers indicated a shift away from cotton to other competing commodities.

In her analysis of the NCC Annual Planting Intentions survey results, Dr. Jody Campiche, the NCC’s vice president, economics & policy analysis, reveals an expected abandonment rate of 22.6% in 2023.  

Campiche says world production is estimated to increase slightly to 115.9m bales in 2023/24 due to an increase in harvested acreage. Overall, the outlook for world cotton demand for the 2023/24 marketing year takes on a more positive tone as compared to 2022/23 with the expectation of improving global economic conditions.

For the 2023/24 marketing year, world consumption is projected to increase by 4.7% to 116.1m bales. The removal of Covid-19 restrictions in China should provide a boost to cotton consumption in 2023. The International Monetary Fund has projected an increase in China’s growth rate from 3% in 2022 to 5.2% in 2023. With expanded consumption in key importing countries, world trade is projected to increase to 44.2m bales in 2023/24.

Regarding domestic mill cotton use, the NCC is projecting an increase in US mill use to 2.3m bales during the 2023/24 marketing year. As one of largest markets for US cotton, US mills continue to be critically important to the health of the cotton industry. In the face of rising textile imports from Asian suppliers, the US textile industry has focused on new investment and technology adoption in order to remain competitive. Preserving important trading arrangements in the Western Hemisphere is also critical to the US textile industry’s health, the NCC says.

A projected increase in world consumption for the 2023/24 marketing year along with a larger US supply results in a higher US export projection as compared to 2022/23. When combined with US mill use, total offtake is lower than expected supply, and ending stocks are projected to increase to 5.3m bales. World ending stocks are projected to decline slightly in the 2023/24 marketing year to 89.9m bales, resulting in a stocks-to-use ratio of 77.5%.

However, the NCC warns that the current economic outlook for the US and global economies should be viewed with caution as several downside risks are present. Continued impacts of tighter monetary policy, high inflation, the Russia-Ukraine war, potential for severe Covid-19 health impacts in China, geopolitical tensions, currency pressures in key importing countries, and slower economic growth could affect cotton demand in 2023 and put downward pressure on cotton prices.

Source: Just Style

———————————————————————————————————————————-

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from domestic market of China, India, Pakistan, Bangladesh .
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.