Texfuture 2023 CCI - 2023

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 09/01 ~ 13/01/2023

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

USDA dự báo sản lượng bông toàn cầu giảm xuống 115,4 triệu kiện vụ 2022-2023

Sản lượng bông toàn cầu vụ 2022-23 được dự báo giảm 300.000 kiện xuống còn 115,4 triệu kiện, chủ yếu do sản lượng thấp hơn ở Ấn Độ, theo báo cáo “Bông: Thị trường và Thương mại Toàn cầu” của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Tiêu thụ bông được dự báo sẽ giảm trên toàn cầu, do việc sử dụng ít hơn ở Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Xuất khẩu của Mỹ niên vụ 2022-2023 giảm 250.000 kiện so với tháng trước, xuống còn 12 triệu kiện. Điều này xảy ra bất chấp sản lượng của Mỹ tăng và được cho là do nhu cầu toàn cầu yếu hơn, với dự báo tiêu thụ toàn cầu sẽ giảm hơn 800.000 kiện so với tháng trước xuống còn 110,9 triệu kiện.

Những quốc gia tiêu thụ lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan đang phải đối mặt với những thách thức như tỷ suất lợi nhuận và đơn đặt hàng sợi giảm, dẫn đến việc mua xơ bông dè dặt. Ngoài ra, một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy sự sụt giảm trong dự báo tiêu thụ toàn cầu, phản ánh sự suy giảm nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm bông.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu bông lớn nhất của Mỹ, nhưng cán cân doanh số của nước này giảm đáng kể so với năm trước. Pakistan chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số bán hàng của Mỹ, nhưng các vấn đề tài chính đã làm chậm các chuyến hàng và doanh số bán hàng mới.

Tồn kho cuối kỳ của Mỹ dự kiến ​​tăng 700.000 kiện so với tháng trước lên 4,2 triệu kiện do xuất khẩu của Mỹ giảm, cho thấy triển vọng tiêu thụ toàn cầu yếu hơn.

Nguồn: Fibre2Fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

===========

Global cotton production forecast down to 115.4 mn in 2022-23: USDA

Pic: Shutterstock

Global cotton production in 2022-23 is projected to be down by 300,000 bales to 115.4 million, mainly due to lower yields in India, according to the ‘Cotton: World Markets and Trade’ report by US Department of Agriculture (USDA). Consumption of cotton is forecast to decrease globally, attributed to lower use in India, Indonesia, and Vietnam.

US’ 2022-23 exports are lowered 250,000 bales compared with the previous month to 12 million bales. This is despite higher US production and is attributed to lower global demand, with global consumption forecast down more than 800,000 bales compared with the previous month to 110.9 million.

Major consumers including India, China, and Pakistan are facing challenges including a downward trend in profit margins and yarn orders, which in turn have resulted in conservative buying practices for cotton lint. Additionally, a lower global consumption forecast reflects the slowing of overall global demand for cotton products, as per USDA’s report.

China still remains the largest destination for US cotton exports, but outstanding sales are significantly lower compared with the previous year. Despite Pakistan holding the largest portion of US outstanding sales, issues with financing are slowing shipments and new sales.

Lower projected US exports are expected to increase US ending stocks to 4.2 million bales, 700,000 bales higher compared with last month and symbolic of lower global consumption prospects.

Source: Fibre2Fashion

———————————————————————————————————————————-

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from domestic market of China, India, Pakistan, Bangladesh .
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.