VYP top

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 07/11 ~ 11/11/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Giá sợi tăng ở bắc Ấn Độ; giá bông giảm khi bông ICE giảm

Giá sợi cotton tăng 3-5 Rs/kg ở Ludhiana và Delhi khi các nhà máy kéo sợi ngừng bán sản phẩm của họ. Các nhà máy kéo sợi đang phải đối mặt với mức chênh lệch 20-25 Rs/kg do giá bông tăng gần đây. Người mua tìm mua nguyên liệu phải thực hiện cam kết xuất khẩu. Tuy nhiên, giá bông hôm nay (14/11/2022) giảm sau khi tăng liên tục trong tuần trước.

Giá sợi cotton tại thị trường Ludhiana tăng 3 Rs/kg. “Giá sợi cotton tăng do các nhà máy ngừng bán do chênh lệch giá. Nguồn cung giảm không chỉ hạn chế tổn thất của các nhà máy mà còn hỗ trợ giá sợi. Hầu hết các nhà máy đang hoạt động với một nửa công suất do nhu cầu thấp và thị trường bấp bênh”, một thương nhân từ Ludhiana nói với Fiber2Fashion.

Tại Ludhiana, sợi cotton chải kỹ chi số 30 được bán với giá 282-292 Rs/kg (đã bao gồm VAT), theo công cụ tìm hiểu thị trường TexPro của Fibre2Fashion. Sợi chải kỹ chi số 20 và 25 được bán lần lượt là 275-285 và 280-290 Rs/kg. Sợi chải thô chi số 30 được báo giá ở mức 260-270 Rs/kg.

Tại Delhi, giá sợi tăng nhẹ do giá bông tăng cao. Những nhà cung cấp và thương lái đang chào giá cao hơn 5 Rs/kg. Các nhà máy lại không quan tâm đến việc bán sợi cotton. Một thương nhân tại thị trường Delhi nói với Fibre2Fashion, “Giá bông đã tăng lên khi nông dân bán sản phẩm của họ với giá hiện tại. Nhưng sức mua yếu từ ngành công nghiệp hạ nguồn không hỗ trợ giá sợi cotton cao hơn. Do đó, các nhà máy trở nên mất cân đối. Điều đó đã ảnh hưởng giá sợi tăng 5 Rs/kg”.

Tại thị trường Delhi, sợi chải kỹ chi số 30 được giao dịch ở mức 300-305 Rs/kg (chưa bao gồm VAT), sợi chải kỹ chi số 40 ở mức 330-335 Rs/kg, sợi chải thô chi số 30 ở mức 280-285 Rs/kg và chi số 40 có giá 315-320 Rs/kg, theo TexPro.

Thị trường sợi tái chế ở Panipat ổn định nhưng khối lượng giao dịch hạn chế. Nhu cầu chậm chạp từ người dùng cuối đã làm suy yếu tâm lý trên toàn chuỗi giá trị. Sợi tái chế 10s (màu trắng) đang được giao dịch ở mức 95-100 Rs/kg (chưa bao gồm VAT). Sợi tái chế 10s (màu – chất lượng cao) đang được giao dịch ở mức 105-110 Rs/kg, sợi tái chế 10s (màu – chất lượng thấp) ở mức 80-85 Rs/kg, sợi PC tái chế 20s màu (chất lượng cao) ở mức 110-115 Rs/kg. Sợi PC tái chế 30 màu (chất lượng cao) là 150-155 Rs/kg. Giá thị trường của sợi optical 10s là 100-110 Rs/ kg. Giá sợi chải kỹ ở mức 125-130 Rs/kg. Giá sợi polyester tái chế (sợi chai PET) 85-87 Rs/kg.

Giá bông ở bắc Ấn Độ hôm nay giảm 50-75 Rs/maund (37,2 kg) do bông ICE giảm. Theo các thương nhân địa phương, giá bông đã tạm phục hồi sau khi tăng liên tục khoảng 350-450 Rs mỗi maund trong tuần qua. Các nhà máy đã mua bông với số lượng nhất định một cách hết sức thận trọng. Bông được giao dịch ở mức 6.700-6.725 Rs ở Punjab, 6.650-6.725 Rs ở Haryana và 6.875-6.925 Rs/maund ở thượng Rajasthan và 65.500-67.000 Rs/candy (356 kg) ở hạ Rajasthan. Lượng hàng đến được ghi nhận cao hơn một chút là 21.000 kiện, loại 170 kg ở khu vực phía bắc Ấn Độ.

Nguồn: Fibre2Fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

=========

Yarn prices up in north India; cotton prices down as ICE cotton drops

Pic: Shutterstock.com

Cotton yarn prices gained ₹3-5 per kg in Ludhiana and Delhi as spinning mills stop selling their products. Mills are facing disparity of ₹20-25 per kg due to recent rise in cotton prices. Buyers, who were trying to buy the raw material, need to fulfil their exports commitment. However, cotton prices eased today after rising continuously in the previous week. 

Ludhiana market’s cotton yarn prices rose by ₹3 per kg. “Cotton yarn prices rose as mills have stopped selling due to price disparity. Lower supply will not only limit mills losses but also support yarn prices. Mostly mills are running on half capacity due to poor demand and market uncertainty,” a trader from Ludhiana market told Fibre2Fashion.

In Ludhiana, 30 count cotton combed yarn was sold at ₹282-292 per kg (GST inclusive), according to Fibre2Fashion’s market insight tool TexPro. 20 and 25 count combed yarn were traded at ₹275-285 per kg and ₹280-290 per kg, respectively. Carded yarn of 30 count was at ₹260-270 per kg. 

In Delhi, yarn prices were slightly higher due to costlier cotton. The prices were quoted higher by ₹5 per kg by stockists and traders. Mills were not interested in selling cotton yarn here as well. A trader from Delhi market told Fibre2Fashion, “Cotton prices gained as farmers are selling their crop at current prices. But poor buying from the downstream industry is not supporting the higher prices of cotton yarn. Therefore, mills have come into disparity. It has pushed up yarn prices by ₹5 per kg.” 

In the Delhi market, 30 count combed yarn was traded at ₹300-305 per kg (GST extra), 40 count combed at ₹330-335 per kg, 30 count carded at ₹280-285 per kg and 40 count carded at ₹315-320 per kg, as per TexPro. 

Panipat’s recycled yarn market was stable but with limited trade. Sluggish demand from end users weakened sentiments in the entire value chain. 10s recycled yarn (white) was traded at ₹95-100 per kg (GST Extra). 10s recycled yarn (coloured – high quality) was traded at ₹105-110 per kg, 10s recycled yarn (coloured – low quality) at ₹80-85 per kg and 20s recycled PC coloured (high quality) at ₹110-115 per kg. 30 recycled PC coloured (high quality) was at ₹150-155 per kg. 10s optical yarn was priced at ₹100-110 per kg in the market. Comber prices were ruling at ₹125-130 per kg. Recycled polyester fibre (PET bottle fibre) was at ₹85-87 per kg. 

North India’s cotton prices eased today by ₹50-75 per maund of 37.2 kg as ICE cotton dropped. According to local traders, there was some respite in cotton prices after a continued rise of around ₹350-450 per maund in the last week. Mills were buying cotton in certain quantities with utmost caution. Cotton was traded at ₹6,700-6,725 in Punjab, ₹6,650-6,725 in Haryana and ₹6,875-6,925 per maund in upper Rajasthan, and at ₹65,500-67,000 per candy of 356 kg in lower Rajasthan. The arrival was noted at 21,000 bales of 170 kg in the north Indian region which was slightly high. 

Source: Fibre2Fashion

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.