Texfuture 2023 CCI - 2023

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 06/02 ~ 10/02/2023

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Sợi cotton Bắc Ấn Độ tăng nhờ đơn hàng xuất khẩu, sợi tái chế ổn định

Thị trường sợi cotton Bắc Ấn Độ đang tích cực do giá sợi tăng do nhu cầu xuất khẩu. Giá tăng 5-10 Rupee/kg tại thị trường Delhi và 2 Rupee/kg tại thị trường Ludhiana. Các thương nhân cho biết giá sợi cotton tăng trong tuần trước do các đơn hàng xuất khẩu mới. Thị trường sợi tái chế của Panipat vẫn ổn định.

Một thương nhân từ thị trường Delhi nói với Fibre2Fashion, “Các nhà máy kéo sợi có đơn đặt hàng xuất khẩu cung cấp sợi. Thị trường trong nước đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung đối với sợi polyester-cotton và sợi cotton.” Theo công cụ tìm hiểu thị trường TexPro của Fibre2Fashion, sợi chải kỹ chi số 30 được giao dịch ở mức 285-290 Rupee/kg (chưa bao gồm thuế GST), chi số 40 ở mức 315-320 Rupee/ kg, sợi chải thô chi số 30 ở mức 260-265 Rupee/kg và chi số 40 ở mức 290-295 Rupee/kg.

Các thương nhân tại thị trường Ludhiana cũng khẳng định lực mua các đơn hàng xuất khẩu đang diễn ra mạnh mẽ. Một thương nhân Ludhiana cho hay các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều thị trường toàn cầu khác nhau. Theo TexPro, sợi chải kỹ chi số 30 được bán ở mức 282-292 Rupee/kg (đã bao gồm GST). Sợi chải kỹ chi số 20 và 25 lần lượt được giao dịch ở mức 272-282 Rupee/kg và 277-287 Rupee/kg. Sợi chải thô chi số 30 ổn định ở mức 262-272 Rupee/kg.

Giá trên thị trường sợi tái chế Panipat không thay đổi trong khi nhu cầu hạn chế. Các thương nhân cho biết người mua đang mua sợi cotton cho nhu cầu tức thời hoặc đảm bảo. Họ tránh dự trữ nguyên liệu thô cho nhu cầu trong tương lai. Sợi tái chế 10s (trắng) được giao dịch ở mức 88-90 Rupee/kg (chưa bao gồm thuế GST). Sợi tái chế 10s (màu – chất lượng cao) được giao dịch ở mức 105-110 Rupe/kg, Sợi tái chế 10s (màu – chất lượng thấp) ở mức 80-85 Rupee/kg và sợi PC tái chế 20s màu (chất lượng cao) ở mức 110-115 Rupee/kg . Sợi PC tái chế 30 màu (chất lượng cao) có giá 145-150 Rupee/kg, trong khi sợi optical 10s có giá trên thị trường là 100-110 Rupee/kg. Giá sợi chải kỹ được ghi nhận ở mức 150-155 Rupee/kg. Giá xơ polyester tái chế (sợi chai PET) được ghi nhận ở mức 82-84 Rupee/kg.

Trong khi đó, giá bông ở miền bắc Ấn Độ ổn định trong bối cảnh nhu cầu chậm lại. Theo các thương nhân, lượng bông đến và nhu cầu bị hạn chế. Giá bông không thể tìm thấy sự hỗ trợ từ lượng hàng đến thấp hơn do nhu cầu yếu. Sự suy yếu của hợp đồng tương lai bông MCX cũng không hỗ trợ cho thị trường sợi. Lượng bông đến khoảng 11.000 kiện 170 kg ở các bang phía bắc Ấn Độ. Bông được giao dịch ở mức 6.300-6.400 Rupee tại Punjab, 6.300-6.400 Rupee tại Haryana và 6.475-6.550 Ruppe/maund 37,2 kg tại thượng Rajasthan. Tại hạ Rajasthan, bông được bán với giá 60.500-62.500 Rupee/candy 356kg.

Nguồn: Fibre2fashion _ Ngọc Trâm biên dịch

===========

North India cotton yarn rises on export orders, recycled yarn steady

North India’s cotton yarn market witnessed positive mood as export demand pushed up yarn prices. Delhi market noted a price rise of ₹5-10 per kg, while cotton yarn prices increased by ₹2 per kg in Ludhiana market. Traders said that cotton yarn prices increased in last one week because of new export orders. Recycled yarn market of Panipat remained steady.

A trader from Delhi market told Fibre2Fashion, “Spinning mills have export orders for yarn supplies. Domestic market was facing supply shortage in polyester-cotton and cotton yarn.” According to Fibre2Fashion’s market insight tool TexPro, 30 count combed yarn was traded at ₹285-290 per kg (GST extra), 40 count combed at ₹315-320 per kg, 30 count carded at ₹260-265 per kg and 40 count carded at ₹290-295 per kg.

Trade sources from Ludhiana market also confirmed better buying for export orders. A trader from Ludhiana said that Indian exporters have secured orders from various global markets. 30 count cotton combed yarn was sold at ₹282-292 per kg (GST inclusive), according to TexPro. 20 and 25 count combed yarn were traded at ₹272-282 per kg and ₹277-287 per kg respectively. Carded yarn of 30 count steadied at ₹262-272 per kg.

The prices in Panipat’s recycled yarn market were unmoved while demand was limited. Traders said that buyers were buying cotton yarn for immediate or assured demand. They were avoiding stocking of raw materials for their future demand. 10s recycled yarn (white) was traded at ₹88-90 per kg (GST extra). 10s recycled yarn (coloured – high quality) was traded at ₹105-110 per kg, 10s recycled yarn (coloured – low quality) at ₹80-85 per kg and 20s recycled PC coloured (high quality) at ₹110-115 per kg. 30 recycled PC coloured (high quality) was priced at ₹145-150 per kg, whereas 10s optical yarn was priced at ₹100-110 per kg in the market. Comber prices were noted at ₹150-155 per kg. The price of recycled polyester fibre (PET bottle fibre) was noted at ₹82-84 per kg.

Meanwhile, cotton prices remained steady in north India amid slower demand. According to the traders, cotton arrival and demand were limited. Cotton prices could not get support from lower arrival due to weak demand. Softness in MCX cotton candy future was also unsupportive for yarn market. Cotton arrival was around 11,000 bales of 170 kg in north Indian states. Cotton was traded at ₹6,300-6,400 in Punjab, ₹6,300-6,400 in Haryana and ₹6,475-6,550 per maund of 37.2 kg in upper Rajasthan. Cotton was sold at ₹60,500-62,500 per candy of 356 kg in lower Rajasthan.

Source: Fibre2fashion

———————————————————————————————————————————-

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com đã chính thức hoạt động. Nơi chia sẻ và cập nhật giá cả thị trường ngành xơ, sợi vải tại Việt Nam và các quốc gia khác.

==============

  1. Price database is referenced from domestic market of China, India, Pakistan, Bangladesh .
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. Website www.vietnamyarnprice.com has officially launched. Portal to look up and share prices of the yarn industry in Vietnam and other countries.