Banner A1.2 Banner A1.1 Banner A1.0

Làm sáng tỏ Hành động trễ trong Quy tắc giao dịch ICA

Làm sáng tỏ Hành động trễ trong Quy tắc giao dịch ICA 

Ngày 02/3/2021, VCOSA đã nhận được thông tin từ Hiệp hội Bông Quốc tế ICA liên quan đến nội dung : Làm sáng tỏ Hành động trễ trong Quy tắc giao dịch ICA.

Cụ thể, thời gian qua ICA thường nhận được các câu hỏi từ cả người mua và người bán trong cộng đồng bông toàn cầu liên quan đến Quy tắc giao dịch của ICA liên quan đến cả việc mở LC (Thư tín dụng) trễ và vận chuyển bông trễ. Những hành động này đều cùng được gọi là ‘Hành động trễ’.

Những việc này rất quan trọng đối với hoạt động mua bán bông, vì vậy chúng tôi muốn xác định các Quy tắc ICA chính để cảnh báo tốt hơn cho các thành viên và cộng đồng bông rộng lớn hơn.

Trong giai đoạn đầu, chúng tôi luôn khuyến khích các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng và trao đổi với nhau để đạt được thỏa thuận thân thiện. Trường hợp không thể đạt được thỏa thuận thì đây là những nguyên tắc chính cần lưu ý :

    1. Phí vận chuyển và phụ cấp giao hàng trễ: cả hai đều không được bao gồm trong các quy tắc kinh doanh bông của ICA.
         a. Các bên phải xác định xem có nên bao gồm các điều khoản như thế này trong mỗi hợp đồng.
         b. Cả hai bên đều có quyền chấp nhận hoặc từ chối điều khoản như vậy.

    2. Việc mở LC trễ hoặc chỉ dẫn vận chuyển (SI) trễ, và việc giao bông trễ mà các bên không được thỏa thuận trước đó – cả hai đều có thể là hành vi vi phạm hợp đồng.

    3. Nếu các điều khoản về phí vận chuyển được bao gồm trong hợp đồng, các điều khoản này có thể được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc mở LC hoặc SI (chỉ dẫn vận chuyển) khác. Nếu bao gồm cả khoản trợ cấp giao hàng trễ, khoản trợ cấp này có thể được thanh toán ngay sau khi các điều khoản được đáp ứng.

    4. Theo Quy tắc 237 và 238:
       a. Trong trường hợp mở LC / SI trễ, người bán có thể chọn “kết thúc” hợp đồng.
       b. Trong trường hợp giao hàng trễ do vi phạm hợp đồng, người mua có thể chọn “kết thúc” hợp đồng.


Quý hội viên VCOSA có thể tham khảo thêm thông tin tại Bộ Quy tắc (tiếng Việt) trên website chính thức của ICA: https://www.ica-ltd.org/

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads