Banner A1.1 Banner A1.0

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “THAY ĐỔI VỀ THỨ TỰ ƯU TIÊN VÀ PHONG CÁCH SỐNG: NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THỜI ĐIỂM (GẦN) CUỐI ĐẠI DỊCH ”

Hãy cùng tham gia Hội thảo trực tuyến tiếp theo của chúng tôi “Thay Đổi về Thứ Tự Ưu Tiên và Phong Cách Sống: Người Tiêu Dùng tại Thời Điểm (Gần) Cuối Đại Dịch”.

Tham gia và nghe diễn giả từ Cotton Incoporated, Tiến sĩ Katherine Bruce, giám đốc phân tích chiến lược doanh nghiệp, chia sẻ góc nhìn sâu hơn về sự thay đổi trong cách người tiêu dùng toàn cầu quyết định mua hàng và chi tiêu, cùng với thái độ của họ về hàng activewear và phát triển bền vững.

⏰ Thời gian: 9:00 (Sáng) – 10/11/2021 (Giờ Việt Nam)

🇬🇧 Ngôn ngữ: Tiếng Anh

📌 Đăng ký tham gia tại: https://cottonworks.zoom.us/webinar/register/WN_47G1TSWKQP6mNj0lPgv9lA 

📌 Các hội thảo trước đây:

https://www.cottonworks.com/webinars/#past-webinars

🇬🇧 Lưu ý: hội thảo tổ chức bằng tiếng Anh.

☎️ Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ +84 932 115 941 or email kkieu@cotton.org

(*) Sự kiện HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM – VCOSA hỗ trợ truyền thông

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads