For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

Xử lý thất thoát bông trong quá trình kéo sợi để kiểm soát chi phí tốt hơn

Nếu bông Mỹ đắt hơn thì làm sao nó có thể mang lại giá trị cao hơn?

Trong bất kỳ loại vải, hàng may mặc nào nguyên liệu thô của hàng may mặc là một thành phần rất quan trọng của chi phí. Thất thoát nguyên liệu thô trong quá trình xử lý rõ ràng sẽ gây tác động lớn đến chi phí cuối cùng của hàng may mặc.

Do đó một trong những mục tiêu của nghiên cứu năm nay và nghiên cứu năm 2017 là liệu bông Mỹ thực sự có lợi thế về thất thoát bông xơ trong các giai đoạn xử lý khác nhau không.

Trong lúc kéo sợi, bạn bị thất thoát bông từ nhiều quá trình. Bạn bị thất thoát bông trong quá trình dệt kim, trong lúc nhuộm và hoàn tất bạn cũng bị thất thoát.

Đây chính là điều kiện bông Mỹ có giá trị bởi vì bông thất thoát trong tất cả các giai đoạn là rất thấp so với bông Ấn Độ hoặc CIS, hoặc bông Brazil hoặc bông Tây Phi.

Khi bạn so sánh những thất thoát này với những lợi thế mà bạn nhận được về hiệu quả sản xuất cao hơn, ít dừng máy và rồi có được sản phẩm may mặc mà bạn biết thành phẩm sẽ không lẫn tạp chất.

Tôi nghĩ ít nhất đó là giá trị thực của việc dùng bông Mỹ.

—Roger Gilmartin—

Cố vấn Cấp cao, Nhóm chuyên gia kỹ thuật CCI

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV